Zima s knihou a časopisom

Všetkých šesť vlaňajších dvojčísel časopisu Nový život, nášho mesačníka pre literatúru a kultúru, sú dostupné on-line na stránke Slovenského vydavateľského centra SVC: http://www.svcentrum.com/index.php/novy-zivot/nz2015. Keď ide o toto naše vydavateľstvo, v zimnom období už rad rokov organizuje akciu Zima s knihou. Tradične, Zima s knihou sa začne v Kysáči. V stredu 20. januára 2016 o 18. hodine večierok usporiadajú v Knižnici Michala Babinku. Spolok kysáčskych žien v spolupráci so SVC organizuje posedenie s autormi najnovších vydaní, s predajnou výstavou kníh.

 

Zima s knihou a časopisom

 

Knihy a časopisy, ktoré vydáva SVC si možno obstarať v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci alebo elektronicky prostredníctvom nákupného košíka: http://www.svcentrum.com/index.php/hlavna-stranka

 

Zima s knihou a časopisom

 

V čísle 11-12 časopisu Nový život v úvodníkovej eseji Byť dobrý... sa prihovára donedávny šéfredaktor Dr. Adam Svetlík. Aké stanovisko by človek mal zaujať, aby pri nárazoch zla aj naďalej zostal milosrdný, ale aby pritom nebol naivný, alibistický nečinný, konečne i nespravodlivý. Ako po facke nevrátiť tou istou mierou, ale nastaviť i druhú stranu tváre? Ako po hodenom kameni podať chlieb útočníkovi? Ako zápasiť so zlom a neponoriť hlavu do piesku? Takéto úvahy Adam Svetlík vystopoval aj v slovenskej literatúre a analyzoval, ako sa s nimi vyrovnali naši spisovatelia.

Podľa slov novej šéfredaktorky Zdenky Valentovej-Belićovej časopis Nový život prináša aj novoty, rubriku Dozvuky minulosti a v nej vzácne a verejnosti neznáme texty z našej kultúrnej histórie. Alžbeta Mičátková písala roku 1919 do Slovenských pohľadov text o posledných a veľmi trápnych rokoch života a úmrtí Jozefa Pohradského.

 

Zima s knihou a časopisom

 

Jozef Podhradský (1823 – 1915) bol štúrovec, ktorý takmer celý svoj život pôsobil na Dolnej zemi. Venoval sa povolaniu evanjelického kňaza a stredoškolského profesora. Zároveň bol básnikom, prozaikom, dramatikom, redaktorom, vydavateľom prvých slovenských časopisov pre deti a mládež vo Vojvodine.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články