1. február – Deň Nového Sadu

Nový Sad, Neoplanta, Neusatz, Újvidék... bol založený pred 320 rokmi v roku 1694. Za Deň Nového Sadu je však zvolený 1. február na počesť pamiatky na rovnaký deň z roku 1748 keď cisárovná Mária Terézia Novému Sadu udelila štatút slobodného kráľovského mesta v rámci Habsburskej monarchie, kedy aj bol pomenované dnešným menom. Na základe toho, Nový Sad dnes oslávil svoje 268. narodeniny. Slováci do Nového Sadu prišli v rámci druhotnej kolonizácie v roku 1770, teda pred 246 rokmi a to z Petrovca, Hložian, Pivnice, Kysáča... Podľa údajov z roku 1857, v Novom Sade vtedy žilo 343 Slovákov a podľa sčítania z roku 2011 v Novom Sade v súčasnosti žije 1.780 (071%) Slovákov.

 

Slovenský evanjelický kostol v Novom Sade bol vybudovaný roku 1854

 

Slovenský evanjelický kostol v Novom Sade bol vybudovaný roku 1854

 

Podľa súpisu z roku 2011 Nový Sad (bez priľahlých sídlisk) má 250.439 obyvateľov a percentuálne zloženie obyvateľstva je asi takéto: Srbi 78%, Maďari 4% Čiernohorci, Rómovia a Chorváti okolo 1,3% a Juhoslovania, Slováci a Rusíni necelé 1%. V meste Nový Sad v úradnom použití je srbský, maďarský, slovenský a rusínsky jazyk.

 

Mapa Nového Sadu z roku 1745, na ktorej je Nový Sad označený pod menom Ratzen Stadt, čiže Rácke mesto (Wikipedia)

 

Mapa Nového Sadu z roku 1745, na ktorej je Nový Sad označený pod menom Ratzen Stadt, čiže Rácke mesto (Wikipedia)

 

Zdigitalizované sú vojenské mapy Habsburgovcov, ktorí v období 1763. - 1787. zmapovali svoje cisárstvo. V mape si možno nájsť aj dolnozemské slovenské osady. Zobrazenia sú veľmi detailné, takže ak si ich dostatočne zväčšíte, nájdete aj lokality kde boli napríklad vahadlové studne urobené. Nový Sad si pozrite TU:
http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=2193577.894277214%2C5656496.449076295%2C2225681.446156988%2C5672471.787987897

Mária Terézia 1. februára 1748 vydala edikt, v ktorom sa uvádza: „My, Mária Terézia, z Božej milosti rímska cisárovná, a kráľovná Uhorska, Čiech, Dalmácie, Chorvátska, Slavónie, Ramy, Srbska, Galície, Lombardie... dávame hlasom tohto listu na známosť všetkým, ktorých sa týka, nech to toľkokrát spomínané petrovaradínske kamenné mesto, ležiace na druhej strane Dunaja v báčskej župe na pôde Sajlovo, silou našej kráľovskej moci a povesti z driev uvedených dôvodov urobíme svojím slobodným kráľovským mestom nášho kráľovstva Uhorska a našich zdedených krajín, rušiac mu doterajšie meno Petrovaradínske šiance, a považujeme za dobré, aby sa do budúca volalo a aby mu názov bolo Neoplanta, po maďarsky Uj-Videgh, po nemecky Ney-Satz, srbský Novi Sad a bulharsky Mlada Loza."

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články