Fašiangový koncert duchovných piesní

Vianočné echo, vianočná ozvena včera v novosadskom evanjelickom kostole krásne znela. „Nech ona stále prináša radosť do našich sŕdc, aby tá radosť obohacovala naše srdcia, naše duše... tá radosť ktorá tu bude príštiť zo spevu nábožného. Aby sme tak duchovne obohatení mohli byť tými pracovníkmi, ktorí budú zveľaďovať tento svet a vnášať do neho ideály, odveké hodnoty – ideály lásky a dobra," povedal ThMgr. Vladimír Obšust v príhovore pred začiatkom dnešného vydareného fašiangového koncertu v novosadskom evanjelickom kostole. Na koncerte, ktorý mal duchovný rozmer a náboženskú dimenziu, vystúpili dva domáce zbory ako aj hostia z Petrovca a mladí hudobníci.

 

Fašiangový koncert duchovných piesní

 

Fašiangový koncert duchovných piesní

 

Fašiangový koncert duchovných piesní

 

Fašiangový koncert duchovných piesní

 

V mene Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Novom Sade prítomných privítala Juliana Brtková, ktorá osobitne pozdravila d.p. Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC v Srbsku a potom slovo odovzdala Vladimírovi Obšustovi, zborovému farárovi. Ozrejmil, že v novosadskom cirkevnom zbore už tradične organizujú koncerty predvianočné, vianočné a povianočné a teraz prvýkrát, v spolupráci so slovenským spolkom Šafárik z Nového Sadu, usporiadali fašiangový koncert.

 

Fašiangový koncert duchovných piesní

 

Fašiangový koncert duchovných piesní

 

Fašiangový koncert duchovných piesní

 

Fašiangový koncert duchovných piesní

 

Na koncerte účinkovali:
Miešaný komorný zbor Agapé cirkevného zboru v Novom Sade, Klavírne trio: Alexandra Majtánová, Emília Kovačevová a Juraj Súdi, Obecný cirkevný spevokol Obce Báčsky Petrovec, Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca a Miešaný spevokol cirkevného zboru v Novom Sade. Program moderovala Danica Vŕbová.

Na ukážku ponúkame aj niekoľko video záznamov:

 

 
 
 
 
 
 

 

Katarína Pucovská

Foto a video Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články