Budenie skorej jari v Brehoch

Východnú časť Fruškej hory Dunaj oddeľuje od sriemskej ornej pôdy okolo Bešky, Indjije... Na svahu otočenom na juh leží dedinka Slankamenské Vinohrady, skrátene Brehy. Žije v nej asi 250 obyvateľov, z ktorých asi 75% Slovákov.

 

Foto Nenad Glišić

 

Spomínam si na časy, kedy veľa dedinských domácností, tak tých zo Sriemu, ako aj tých na druhej strane Dunaja - v Báčke, ktoré sa zaoberali predovšetkým roľníctvom, mali aj menšie vinice na úpätiach Fruškej hory.

 

Foto Nenad Glišić

 

Vo vinohradoch boli malé domčeky, do ktorých majitelia prichádzali počas roka, keď bolo najviac prác a starší v nich neraz zostali celé leto, až do hroznovej oberačky.

 

Foto Nenad Glišić

 

Neskôr, s civilizačným rozvojom, tie vinohrady si kúpili majetnejší občania, ktorí v nich vybudovali chatky. V nich trávili víkendy v tých ročných obdobiach, keď slnko teplo hrialo, keď sa príroda zobúdzala, keď nastal čas oberačiek, alebo aj vtedy, keď sneh pokryl všetko vôkol a na tej čistej bielobe slnko žiarilo celým svojim svetelným spektrom.

 

Foto Nenad Glišić

 

S rozvojom chatkovej éry sa aj Slankamenské Vinohrady pozmenili z obyčajnej poľnohospodárskej dediny v akúsi zmes tradičného poľnohospodárskeho prostredia a novodobého chatkového.

 

Foto Nenad Glišić

 

Starší obyvatelia tu obrábajú svoje pozemky a vinohrady tradičným spôsobom, aj s ručnou striekačkou na chrbte.

 

Foto Nenad Glišić

 

Babka hovorí, že je ešte privčas striekať, avšak náčinie, teda aj striekačku, si treba načas pripraviť.

 

Foto Nenad Glišić

 

Pekné počasie treba využiť na rez viniča.

 

Foto Nenad Glišić

 

V tejto časti Sriemu v posledných rokoch boli vysadené aj viaceré väčšie ovocné sady . Neďaleko Krčedina práve konajú rez jabloňového sadu.

 

Foto Nenad Glišić

 

Aj strom pred domom si vyžaduje opateru.

 

Foto Nenad Glišić

 

Tradičné a novodobé.

 

Foto Nenad Glišić

 

V Krčedine stretám iných zvestovateľov jari - cyklisti sa už vydali na Podunajskú dráhu. Prekvapili ma, keď ma za chrbtom pozdravili po nemecky.

 

Foto Nenad Glišić

 

Stromy začínajú pučať, zvlášť marhule. Mandľovníky už aj zakvitli.

 

Text a foto Nenad Glišić

Preklad a úprava Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články