Samuel Vrbovský a Ján Botík ocenení v Nadlaku

V rumunskom Nadlaku sa včera začala a potrvá do zajtra Medzinárodná konferencia Divadelné múzy na Dolnej zemi. Na nej sa aj tohto roku zúčastňujú početní odborníci, znalci, ochotníci, kultúrni pracovníci, divadelníci... z Dolnej zeme a zo Slovenska. Vedecká konferencia je spojená s VIII. ročníkom udeľovania Ceny Ondreja Štefanka. Tohtoročnými laureátmi sú Ján Botík zo Slovenska a Samuel Vrbovský zo Srbska.

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Téma vedeckej konferencie sa každoročne mení a jej cieľom je prezentovanie, zaznamenanie a zhodnotenie najrozmanitejších aspektov týkajúcich sa spoločensko-politického, kultúrneho, či náboženského života dolnozemských Slovákov.

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Cena Ondreja Štefanka sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Slávnostné odovzdávanie ceny býva vždy v marci, spravidla najbližší víkend k 18. marcu (literát a spolkový činiteľ O. Štefanko sa narodil 18. marca 1949 v Temešváre).

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete Cenu tentoraz získal prof. PhDr. Ján Botík, DrSC. a za spolkovú a organizačnú činnosť Cenu udelili Mgr.Th Samuelovi Vrbovskému.

 

Samuel Vrbovský bol znemožnený zúčastniť sa na podujatí (Foto Martin Pucovský)

 

Samuel Vrbovský bol znemožnený zúčastniť sa na podujatí (Foto Martin Pucovský)

 

Samuel Vrbovský sa narodil 23. júla 1946 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine z otca Jána a matky Márie rod. Tordaiovej. Základnú školu a gymnázium zakončil v rodisku. V rokoch 1967-1972 študoval teológiu v Bratislave. Za farára bol ordinovaný v Petrovci 1972. biskupom Jurajom Struhárikom. V tom istom roku vstúpil do stavu manželského s Annou Chlpkovou. Ich manželstvo je požehnané dvomi deťmi, Rastislavom a Vlastou. V rokoch 1972-1979 pracoval ako zborový farár po boku farára Pavla Škantíka v Petrovci a od roku 1979 už ako riadne zvolený farár tohto zboru. V CZ v Petrovci pôsobil do roku 2008, kedy prevzal funkciu biskupa. V roku 2014 bol opätovne zvolený do funkcie najvyššieho hodnostára SEAVC v Srbsku.

 

prof. PhDr. Ján Botík, DrSC.

 

prof. PhDr. Ján Botík, DrSC.

 

Za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete Cenu Ondreja Štefanka doteraz získali: Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska a Michal Harpáň zo Srbska (2013), Dr. Michal Babiak, kulpínsky rodák, ktorý v súčasnosti pôsobí na Slovensku (2014) a Samuel Boldocký zo Srbska (2015)

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Za spolkovú a organizačnú činnosť v predchádzajúcich rokoch boli odmenení Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etela Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012), Pavel Hlásznik z Rumunska (2013), Katarína Melegová-Melichová predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a Nina Holá, generálna tajomníčka Slovenskej ligy v Amerike (2014) a Anna Divičanová z Maďarska (2015)

 

Katarína Pucovská

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Z vlaňajšieho podujatia viac TU:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/7931-zostat-slovakmi-a-stat-sa-dobrymi-europanmi-a-obcanmi-sveta

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články