Správa posudzovacej komisie festivalu DIDA 2016

V poradí 22. festival Divadelné inscenácie dolnozemských autorov prebiehal dva víkendy, počnúc 25. marcom a končiac dnešným dňom – 3. aprílom 2016.

K tomu, aby tento festival ešte stále zotrval i napriek neblahým časom prispela najmä skutočnosť, že ochotníci sú filantropi, ktorí svoj voľný čas, energiu a aj peniaze nezištne investujú do divadla – svojho koníčka. Okrem radosti im neprináša nič. Dokonca ani slávu. Lebo typický ochotník je ten, kto divadlo miluje, ale nechce sa ním živiť a nenechá sa odradiť ani nepriaznivými podmienkami aké máme my dnes. Ochotnícke divadlo má zmysel aj do budúcnosti a veríme, že prežije, lebo umenie, ľudské city, dotyky a stretnutia sú nenahraditeľné a divadelné umenie potrebujeme najmä preto, lebo je to jednou z dôležitých zložiek zachovania našej identity. Preto by sme sa aj teraz chceli poďakovať ochotníkom pivnického Divadla Janka Čemana.

Keď hovoríme o DIDE, v tomto ročníku, v porovnaní s vlaňajším, sme mali menej súťažných inscenácií, ale predsa je to štandardný priemer. Pivnické divadelné obecenstvo si počas ôsmich dní malo možnosť pozrieť až trinásť divadelných predstavení (spolu s dnešným), z čoho deväť bolo súťažných, a sú to:

  •  Čóó?! autora Pavla Brezníka v podaní ZOPADu, novej scény pri Dome kultúry Michala Babinku z Padiny
  • To čo sa vo mne o mňa chvie básnická performancia, čiže interpretácia vlastného textu v javiskovej forme, autora Jána Salčáka z Pivnice
  • Malý princ, inscenácia podľa knihy, ktorú napísal Antoine de Saint-Exupéry v podaní kysáčskeho Kultúrneho centra
  • Snehuliak autorky Eleny Hložanovej, ktorú pripravili pivnické deti (v spolupráci ochotníckeho divadla Janka Čemana a Základnej školy 15. októbra)
  • Annie, muzikál inšpirovaný rovnomenným filmom v podaní Staropazovčanov, čiže žiakov ZŠ Janka Čmelíka a SKUSu hrdinu Janka Čmelíka
  • Bogdan a Milica, predloha autorskej dvojice Michala Beličku a Ivany Faďošovej v podaní pivnických detí, čiže v spolupráci ochotníckeho divadla Janka Čemana a Základnej školy 15. októbra
  • Snehulienka, inscenácia ľudovej rozprávky na motívy textu Ľubomíra Feldeka, ktorú upravil Vlatko Miksád, a nacvičili deti erdevíckeho Slovenského kultúrno-osvetového spolku
  • O láske, autora Dragana Karlečíka v predvedení Kolektívu kreatívnych amatérov – KOKRAM z Kovačice
  • Bos taurus, inscenácia inšpirovaná poviedkou Martina Kukučína Rysavá Jalovica v réžii Rastislava Zorňana a v podaní novosadských divadelníkov

Z uvedených predstavení, prevahu mali detské predstavenia (až päť) a iba štyri predstavenia boli pre dospelých.

Ako aj každý rok, i tohtoročná Dida neprešla bez sprievodných akcií. Boli to: spomienková výstava obrazov pivnického výtvarníka amatéra Samuela Uhríka, Vítanie jari s knihou, čiže prezentácia knižnej vydavateľskej produkcie Slovenského vydavateľského centra a dielňa Metódy kreslenia fraktálov. Okrem toho, pivničania si mohli pozrieť aj kvalitné predstavenia Maratónci bežia počestné kolo v podaní pazovčanov a Diera do Sveta v podaní hostí z Čadce.

 

Foto: Bulletin DIDA 2016

 

Foto: Bulletin DIDA 2016

 

Porota v zložení Zuzana Tárnociová, predsedníčka, Vladimír Valentík a ja, Mr. Zuzana Týrová sa rozhodla udeliť ceny takto:

Novosadský divadelný súbor si za predvedenú komédiu Bos taurus v réžii Rastislava Zorňana vyslúžil Cenu Janka Čemana za autentické podanie života tunajších Slovákov, v tomto prípade obrazov zo života jednej súčasnej slovenskej rodiny.

 

Foto: Bulletin DIDA 2016

 

Foto: Bulletin DIDA 2016

 

Jedným z hlavných poslaní festivalu DIDA je podporovanie novej divadelnej produkcie. Slovenský kultivovaný jazyk sa pestuje aj na divadelných doskách, preto by sme ako komisia navrhli, aby divadelníci dávali pozor na jazykový prejav. Nejedno predstavenie by bolo omnoho kvalitnejšie, keby sa jazykovo upravilo. O cenu za nový text konkurovalo šesť textov. Až dva, Snehuliak autorky Eleny Hložanovej a Bogdan a Milica, autorskej dvojice Michala Beličku a Ivany Faďošovej vznikli počas letnej dielne Píšem, píšeš v organizácii pivnických ochotníkov čo nám svedčí o tom, že by sa takéto akcie mali aj v budúcnosti organizovať. Ďalej tu boli texty Čóó?! autora Pavla Brezníka, To čo sa vo mne o mňa chvie autora Jána Salčáka, O láske, autora Dragana Karlečíka a Bos taurus, autora Rastislava Zorňana, ktorý by sme v podstate mohli ocharakterizovať ako radikálny dramatický zásah diela Rysavá jalovica Martina Kukučína. Text Snehulienka, autora Vlatka Miksáda nie je nový, lebo vyšiel v knihe Príbehy za oponou (2014). Z uvedených predlôh Cenu za nový inscenovaný text O láske získal Dragan Karlečík.

Cenu za dramaturgiu a dramatizáciu často komisia nemá komu udeliť. Tohto roku sme si mali možnosť pozrieť až dve výnimočne dobré predstavenia s úspešnými dramatizáciami svetoznámych diel. Ide o muzikál Annie a Malého princa, autorom ktorého je Antoine de Saint-Exupéry. Tohto roku sa cena za dramatizáciu Malého princa dostane Svetlane Gaškovej.

Naše divadelné súbory majú dobrých hercov, preto porota dôkladne rozoberá každú rolu, ktorá si zasluhuje cenu. A tak udeľujeme ceny za herecké výkony.

Najlepším hercom festivalu DIDA 2016 sa stal Jaroslav Hriešik z Kovačice za rolu veľkňaza.

Druhú cenu získala Snežana Garafiátová za úlohu mamy v padinskej veselohre.

Tri tretie ceny si vyslúžili deti: Pazovčanka Maja Gedeľovská ako Annie, Erdevíčanka Ivana Zorňanová ako zrkadlo a Pivničanka Anita Grňová.

Na samom konci komisia jednohlasne udeľuje Cenu za najúspešnejšie predstavenie. Festival DIDA v Čadci na Palárikovej Rakovej bude predstavovať kovačická komédia O láske. Práve toto predstavenie spĺňa cieľ samotnej prehliadky. Je to nový text, antiutopická satira súčasnej doby.

 

Foto: Bulletin DIDA 2016

 

Foto: Bulletin DIDA 2016

 

A na záver sa tešíme na predstavenie Večera budala v podaní pazovských ochotníkov. Dovidenia na 23. Dňoch Janka Čemana roku 2017.

 

Posudzovacia komisia:
Zuzana Tárnociová, predsedníčka
Vladimír Valentík
Mr. Zuzana Týrová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články