Spolupráca s krajinami V4

„Potenciál rozvoja spolupráce Obce Kovačica s krajinami Vyšegradskej štvorky - príklady dobrej praxe" je názov okrúhleho stola, ktorý sa uskutoční 8. apríla 2016 o 10.00h v priestoroch Relaxu v Kovačici. Príklady dobrej praxe, nadviazanie kontaktov a výmena skúseností medzi účastníkmi z regiónu a krajín Vyšegradskej štvorky, je jedným z hlavných cieľov tohto podujatia. Ako uľahčiť plánovanie a implementáciu projektov a to prostredníctvom regionálnej spolupráce.

 

Spolupráca s krajinami V4

 

Delegácia Obce Kovačica, vedená predsedom Obce Jánom Husárikom v januári navštívila Slovenskú a Českú republiku – krajiny Vyšegradskej štvorky, partnerov v Trnavskom a Žilinskom kraji na Slovensku a v Mikroregióne Stonávka v Moravskoslezskom kraji. Daniel Magdu vedúci projektového oddelenia prezentoval Kovačicu a už vtedy sa ponúkli možnosti spolupráce. Podpísané boli zmluvy medzi Obcou Kovačica, Asociáciou pre regionálny rozvoj Padina a zástupcami spomenutých krajov krajinami V4 v ich jazykoch. Zmluva v srbskom jazyku bude podpísaná v Kovačici, v rámci piatkového okrúhleho stola.

 

Spolupráca s krajinami V4

 

Predmetom zmluvy je výmena skúseností v oblasti školstva, kultúry, športu a turistiky a nadviazanie kontaktov medzi školami a osvetovými strediskami fungujúcimi na území zmluvných strán, s cieľom lepšieho poznania vlastnej histórie, národného a regionálneho dedičstva ako aj súčasného života.

Zmluvou sa predvída obojstranná účasť na spoločne organizovaných projektoch, hlavne na akciách kultúrneho, športového, rekreačného, osvetového alebo hospodárskeho významu, ktoré by mali byť organizované zástupcami dedín, miest, športovými klubmi, kultúrnymi inštitúciami, alebo orgánmi iných zložiek činných na území zmluvných strán. Výmena názorov, skúseností a odborníkov, ako aj organizovanie pracovných stretnutí v medziach činností úradov pôsobiacich na území zmluvných strán bude tiež vítaná.

Vyšegradská štvorka - V4 je spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, ktorého cieľom je podporiť proces európskej integrácie a transformáciu ekonomík. Jedinou inštitúciou Vyšehradskej skupiny je Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave, založený roku 1999.

Ďalším krokom spolupráce po podpísaní zmlúv má byť okrúhly stôl na ktorom sa predstavia partneri Obce Kovačica z EU, V4, ktorí majú záujem nadviazať spoluprácu so zástupcami kultúrno-spoločenského, cirkevného a politického života v Obce Kovačica.

Kovačická obec pozýva všetkých záujemcov na stretnutie a spoločnú diskusiu o tom, čo potrebujeme pre rozvoj lepšieho života, kvalitnejších služieb, vzdelávania, využívania finančných prostriedkov z EU, programu Vyšegradskej štvorky.

Okrúhly stôl sa organizuje v spolupráci s Asociáciou pre edukáciu a regionálny rozvoj, ktorá úspešne niekoľko rokov spolupracuje s Mikroregiónom Stonávka a Moravskoslezským krajom. V rámci programu okrúhleho stola partneri odprezentujú realizované projekty a navrhnú spoluprácu v rámci spoločných projektov.

 

Daniela Ďurašová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články