Finálová recitačná súťaž ASSŽ

Najlepšie recitátorky z mladšej kategórie súťažiacich budú prezentovať Asociáciu na Vansovej Lomničke v Banskej Bystrici, a podľa návrhu posudzovacej komisie sú to: Iveta Galasová z Padiny a Danica Vŕbová z Hajdušice. Najlepšie recitátorky z kategórie vyše 25 rokov budú predstaviteľkami ASSŽ na Novej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni, a sú to: Miriam Murtínová z Hložian a Anita Jonášová z Bieleho Blata. Takto rozhodla odborná porota 10. apríla 2016 na finále recitačnej súťaže Asociácie slovenských spolkov žien (ASSŽ), ktorá prebiehala v Báčskom Petrovci, v ústredí Matice slovenskej v Srbsku.

 

Finálová recitačná súťaž ASSŽ

 

Na úvod súťaže sa prihovorila predsedníčka Asociácie Viera Miškovicová:

„V roku 2007 - na pozvanie predsedníčky Únie žien Slovenska Ireny Belohorskej, predsedníčka ASSŽ Ľ. Berediová Stupavská a tajomníčka V. Miškovicová pobudli v Banskej Bystrici počas recitačnej súťaže Vansovj Lomnička.

Vo svojom mene a v mene NRSNM, ktorá sprostredkovala kontaky medzi Úniou žien Slovenska a Asociáciou slovenských spolkov žien, pozvali sme predsedníčku s delegáciou aby navštívila SNS. Tu, na SNS sa zrodila idea o účasti našich recitátoriek na Vansovej Lomničke v Banskej Bystrici.

Podľa vzoru organizácie súťaží na Slovensku, prispôsobili sme súťaže na naše možnosti a už roku 2008 boli organizované dve regionálne recitačné súťaže: pre Báčku v Kysáči a pre Banát v Kovačici.

Na Vansovej Lomničku – festival umeleckého prednesu poézie a prózy, ktorý sa ďakujúc účasti našich recitátoriek stal medzinárodným, v roku 2008 odcestovali: Pavlina Šajbenová z Padiny a Anna Molnárová z Kysáča, v mladšej kategórii súťažiacich a Miriam Murtínová z Hložian a Anna Pavlovová z Kysáča v staršej kategórii súťažiacich.

Počas festivalov Vansovej Lomnička v rokoch 2008 - 2011 Asociáciu prezentovali po 4 účastníčky (z každej kategórii po jedna) a od roku 2011, po dve recitátorky.

Z festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy Vansovej Lomnička, naše súťažiace priniesli vynikajúce odmeny, totiž predstavili nás v najlepšom svetle a v konkurencii Sloveniek z celého Slovenska boli zaradené do bronzového, strieborného a zlatého pásma. V roku 2008 a 2010 sa nám dostal aj kryštálový pohár za kolektívnu účasť.

Počas edukatívnej návštevy Asociácie slovenských spolkov žien v Starej Ľubovni v auguste 2014 roku, nadviazali sme kontakt s mestom Stará Ľubovňa a zároveň sme dostali pozvanie na účasť na Novej Vansovej Lomničke, ktorú organizuje mesto Stará Ľubovňa.

Táto recitačná súťaž prebieha v októbri a už v roku 2015, dve recitátorky z mladšej kategórie Monika Bažaľová z Hložian a Iveta Galasová z Padiny sa prvýkrát zúčastnili na tejto recitačnej súťaži."

 

Finálová recitačná súťaž ASSŽ

 

Finálová recitačná súťaž ASSŽ

 

Predvčerom v Petrovci s umeleckým prednesom vystúpili:

I. Poézia: kategória od 16 – 25 rokov

Monika Bažaľová ( Hložany )
Konstantin Simonov: Čakaj ma, ja sa vrátim

Iveta Galasová ( Padina )
Vojtech Mihálik: Krájanie

Elena Vršková ( Hložany )
Milan Rúfus: Príhody

Poézia: kategória od 26 rokov
Anita Jonášová ( Biele Blato )
Pavel Mučaji: Vymeň ma z kameňa

Anička Strehovská ( Padina )
viacej autorov: Najkrajšie ľúbostné verše

II. Próza : kategória od 16 – 25 rokov

Martina Bartošová ( Petrovec )
Marek Vadas: Čierne na čiernom

Danica Vŕbová ( Hajdušica )
Ingmar Bergman: Jesenná sonáta /úryvok/
Próza: kategória od 26 rokov

Anna Hrnčiarová ( Laliť )
František Hečko: Červené víno /úryvok/

Miriam Murtínová ( Hložany )
Martin Kukučín: Veľkou lyžicou /úryvok/

Anna Slivková (Padina )
Mina Murrayová: Bože, dobre si mi poradil /úryvok/

 

Finálová recitačná súťaž ASSŽ

 

Finálová recitačná súťaž ASSŽ

 

Prednesy hodnotila posudzovacia komisia v zložení:

Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MSS - predsedníčka poroty

Mária Kotvášová Jonášová, prof. slovenského jazyka a literatúry

Marta Pavčoková, prof. slovenského jazyka a literatúry

 

Viera Miškovicová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články