IV. Biblická olympiáda

„Biblická olympiáda - súťaž zo školského voliteľného predmetu náboženstvo, nie je iba jednou z mnohých školských súťaží... Je to z roka na rok vzrušujúcejší a bohatší zážitok. V tomto roku pribudlo k olympiáde logo, tiež olympijská fakľa, ktorú v sobotu, 16. apríla, držali v rukách žiaci z Aradáča ako minuloroční víťazí, a prešla cez ruky žiakov zo všetkých základných a stredných škôl, v ktorých sa vyučuje evanjelická teológia po slovensky. Fakľu pre budúci ročník prebrali tohtoroční víťazi, žiaci petrovského gymnázia." Takto sa o tohtoročnej Biblickej olympiáde, ktorá prebiehala v Aradáči zmieňujú predstaviteľky SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa.

 

Aradáčania sa maximálne angažovali a pri organizácii podujatia dbali aj na také maličkosti, ktorým sa obyčajne nevenúva pozornosť

 

Aradáčania sa maximálne angažovali a pri organizácii podujatia dbali aj na také maličkosti, ktorým sa obyčajne nevenúva pozornosť

 

Aradáčania sa maximálne angažovali a pri organizácii podujatia dbali aj na také maličkosti, ktorým sa obyčajne nevenúva pozornosť

 

Aradáčania sa maximálne angažovali a pri organizácii podujatia dbali aj na také maličkosti, ktorým sa obyčajne nevenúva pozornosť

 

Predstavitelia organizátora, čiže CZ Aradáč takto zhodnotili tohtoročnú, v poradí už štvrtú Bibilckú olympiádu: „Úspechom našich detí na predošlom biblickom súťažení v Selenči dostali sme totiž príležitosť byť organizátormi tohtoročného podujatia Biblickej olympiády. Súťažilo sa v štyroch vekových skupinách. Podľa počtu účastníkov bola to najmasovejšia BO doteraz."

 

IV. Biblická olympiáda

 

IV. Biblická olympiáda

 

IV. Biblická olympiáda

 

IV. Biblická olympiáda

 

Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy, podľa vzoru zo Slovenska, kde sa organizujú celoštátne Biblické olympiády, už štvrtýkrát zorganizovala aj SEAVC v Srbsku. Vlani ju organizoval selenčský cirkevný zbor, o čom viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7940-bohaty-vikend-v-selenci a keďže v tomto roku v Aradáči zvíťazili žiaci petrovského gymnázia, oni aj prebrali fakľu pre budúco organizáciu.

 

IV. Biblická olympiáda

 

IV. Biblická olympiáda

 

IV. Biblická olympiáda

 

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva . V poradí IV. Biblická olympiáda v Aradáči mala aj video šot:

 

 

Všetkým zúčastneným blahoželáme a uvádzame mená tých, čo najviac prispeli:

Skupina 3.-4.ročník základnej školy

1. Marija-Ana Kukučnová 4. 17,75 Lug
2. Andrej Vareca 4. 14,50 St. Pazova

Skupina 5.-6. ročník ZŠ

1.Tijana Adámeková 6. 16,50 Hložany
2. Lydka Murtín 6. 15,66 Hložany
3. Karmena Kováčová 6. 15,50 Selenča

Skupina 7.-8. ročník ZŠ

1.Valentína Imreková 7. 17,85 Pivnica
2. Sarah-Malvína Čelovská 7. 16,60 Lug
3. Ela Števáková 7. 16,35 St. Pazova

Skupina Stredoškoláci

1. Timea Kopčoková 3. 17,50 B. Petrovec Gymnázium (Hložany)
2. Ksenia Gašparová 3. 13,95 +7 St. Pazova Ekonomická škola
3. Emília-Jana Pálešová 1. 13,95 +5 B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára (Erdevík)

 

ZDROJ: SECAV Aradáč, SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa, Anna Kišová a Anna Šilerová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články