Pietna spomienka na tragickú smrť generála Štefánika

Pri príležitosti 97. výročia tragickej smrti gen. dr. M. R. Štefánika a jeho talianskeho sprievodu 4. mája 1919 v Ivanke pri Dunaji, v rámci 26. ročníka Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu, na trase štefánikovských pomníkov Šamorín, Dunajská Lužná, Ivanka pri Dunaji, kde sa zúčastnilo 850 až 900 žiakov a študentov, pedagógovia a ich hostia, pri mohyle tragédie v Ivanke pri Dunaj, dňa 3. mája 2016 za účasti takmer 450 účastníkov pozdravili pietnu spomienku osobitným prejavom prezident SR Andrej Kiska a za Slovákov žijúcich v zahraničí predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.

 

Dnes pri mohyle M. R. Štefánika na mieste jeho tragickej smrti v Ivanke pri Dunaji - prezident SR Andrej Kiska a Vladimír Skalský mali slávnostné prejavy

 

Dnes pri mohyle M. R. Štefánika na mieste jeho tragickej smrti v Ivanke pri Dunaji - prezident SR Andrej Kiska a Vladimír Skalský mali slávnostné prejavy (Foto: Viera Ďenďúrová-Tapalagová)

 

Na záver pietnej spomienky, ktorú už 26 rokov organizujú Miestne odbory Matice slovenskej, obecné úrady, základné a stredné školy uvedených obcí, v ostatných rokoch aj Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Združenie slovanskej vzájomnosti prijali účastníci spoločné Memorandum určené predstaviteľom vlády SR, NR SR, a prezidentovi SR pri príležitosti Predsedníctva SR v EÚ v roku 2016.

 

Vladimír Skalský pred mohylou M. R. Štefánika sa prihováral za Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Vladimír Skalský pred mohylou M. R. Štefánika sa prihováral za Slovákov žijúcich v zahraničí (Foto: Viera Ďenďúrová-Tapalagová)

 

Memorandum

účastníkov 26. ročníka pietnej spomienky na tragickú smrť gen. dr. Milana Rastislava Štefánika a jeho talianskeho sprievodu v Ivanke pri Dunaji 3. mája 2016

My účastníci oslovujeme a žiadame predstaviteľov SR, aby v rámci nášho Predsedníctva v EÚ v r. 2016:

1/ Vo všetkých rozhodujúcich úkonoch a výkonoch pamätali na akútne potreby ochrany a obrany slovenskej identity, suverenity, perspektívy v rámci spoločných projektov EÚ v roku 2016.

2/ Rešpektovali slovenské duchovné, kultúrne, historické tradície v širokom spektre európskeho globalizmu, liberalizmu, ktoré číhajú aj na stabilitu slovenského národného a duchovného fenoménu v našom prostredí.

3/ Pamätali na ochranu identity Slovákov v zahraničí ako integrálnej súčasti slovenského národa v zmysle Ústavy SR a pomohli ich prezentácii na Slovensku, v Európe i vo svete.

V duchu Štefánikovho hesla: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem" vám ako jeho politickým nasledovníkom z tohto historického miesta pripomíname jeho nezištné zásluhy, obety a obete o náš národ, Slovanov, Európu, demokratický a pokojný svet v zložitých európskych a svetových pomeroch.

V Ivanke pri Dunaji 3. mája 2016

Za dlhoročných organizátorov a účastníkov:

Stanislav B a j a n í k, v.r.
MO Matica slovenská
Dunajská Lužná

Ivan S c h r e i n e r v.r.
starosta
Obú Ivanka pri Dunaji

Za správnosť, za tradičných organizátorov
Stanislav Bajaník, v.r.
Matica slovenská
a Svetové združenie Slovákov v zahraničí

 

Komentárov  

+1 #1 in memoriamp. 2016-05-04 17:38
Mohutná, levská ba dračia energia bola daná cez osobnosť Milana Rastislava Štefánika ( 21.07. 1880 - + 4.05. 1919), keď sa vrcholila tisícročná túžba Slovákov po slobode a vlastnom štáte. Zachovávajme pamiatku naňho...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články