Dávidova harfa v Senici

V nedeľu 24. apríla sa v evanjelickom kostole v Senici konal 3. ročník umeleckej súťaže detí a mládeže Myjavského seniorátu pod názvom Dávidova harfa. Prítomných privítal domáci farár Juraj Šefčík a odovzdal slovo moderátorke popoludnia sestre farárke Zuzane Durcovej u cirkevného zboru Košariská, ktorá na úvod povedala: „Cieľom súťaže je motivovať deti a mládež v našom senioráte k poznávaniu a čítaniu duchovnej literatúry hlavne od našich evanjelických autorov a autoriek či už z minulosti, ale aj súčasných. Tiež k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne i duchovnej hudby."

 

Dávidova harfa v Senici

 

Súťažou sa chce motivovať deti a mládež s talentom hudobným a prednesovým a dať im možnosť rozvíjať svoj dar. Ďalším cieľom je vyhľadávať a nachádzať talenty v cirkevných zboroch a zapojiť ich do vystúpení na službách Božích.

 

Dávidova harfa v Senici

 

V tomto roku dostali naše deti možnosť prezentovať sa aj na celoslovenskom necirkevnom súťažnom podujatí Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, ktoré patrí medzi najprestížnejšie podujatia tohto druhu na Slovensku a získava stále väčšiu popularitu. Organizátorkou a autorkou súťaže je Mária Reháková, generálna riaditeľka vydavateľstva STAR productions. Na nedeľnej seniorátnej súťaži prijala funkciu predsedníčky poroty. Členmi poroty pre prednes poézie a prózy boli Juraj Šefčík, zborový farár CZ Senica a Božena Vojtková, učiteľka na ZUŠ v Brezovej pod Bradlom. Členovia poroty pre hudbu a spev bola Lívia Lichancová, zborová farárka CVZ Brezová pod Bradlom a Katarína Hanzelová, zástupkyňa šéfredaktorky Slovenky. Časopis Slovenka je mediálnym partnerom súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča.

 

Dávidova harfa v Senici

 

Počas popoludnia vystúpilo celkom 26 detí, rozdelených do štyroch vekových kategórií, spolu bolo 30 vstupov, pretože niektorí súťažiaci sa predstavili spevom a aj hrou na hudobný nástroj. Z hudobných nástrojov to bola predovšetkým flauta, ale zazneli i husle, klavír a violončelo. Speváci mali jednu povinnú duchovnú pieseň a jednu voliteľnú. Dve z našich detí budú reprezentovať Myjavský seniorát na celoslovenskom cirkevnom podujatí ECAV Duchovná pieseň 2016 v Martine.

 

Dávidova harfa v Senici

 

V recitátorskej časti vystúpilo 18 detí. Ako autor bol absolútnym víťazom Milan Rúfus - vybralo si ho 13 recitátorov. Okrem neho však zneli aj texty Ladislava Fričovského, Zlatice Oravcovej, Kristíny Royovej a Jany Nagajovej. Jednoznačne možno povedať, že všetky deti sa skutočne veľmi zodpovedne pripravovali a snažili sa podať čo najlepší výkon. A každý z nich bol odmenený potleskom všetkých prítomných. Po skončení posledného vystúpenia si deti vydýchli a všetko ostatné bolo na porote. Udelené boli ceny vo všetkých kategóriách i vo všetkých druhoch súťaží. Avšak aj tí, ktorí sa neumiestnili na prvých miestach, si odnášali domov malý darček.

 

Dávidova harfa v Senici

 

Do celoslovenskej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča zo Senice, kde pred takmer storočím pôsobil jeho syn Martin Braxatoris Sládkovičov, postupuje 6 najlepších:
Matúš Vachula /CZ Turá Lúka/, Verena Pekarová /CZ Sobotište/, Katarína Valúchová /CZ Vrbovce/, Adriana Borovská /CZ Košariská/, Samuel Adásek /CZ Senica/, Natália Plešová /CZ Vrbovce/.

Stretnú sa koncom roka v Banskej Bystrici. Už dnes im prajeme, aby ich vystúpenia boli rovnako pekné a pútavé ako na súťažnej prehliadke v Senici.

 

Oľga Zlochová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články