Posviacka obnoveného erdevíckeho kostola

V Erdevíku včera vykonali posviacku obnoveného chrámu Božieho. Na oslave sa zúčastnil aj biskup SEAVC v Srbsku d.p. Mgr. Samuel Vrbovský a početní farári zo všetkých troch seniorátov: Báčskeho, Banátskeho a Sriemskeho seniorátu. Do CZ Erdevík v tento deň zavítal aj bývalý erdevícky kňaz Mgr. Pavel Čerfeľ s manželkou z Prietrži, zo Slovenska. Tiež účastní slávnosti boli predstavitelia evanjelickej cirkvi z Chorvátska: delegácia z CZ Ilok pod vedením pani farárky Mgr. Boženy Sajákovej a pani farárka Mgr. Svetlana Vojnić-Feldyová zo Solian.

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Farárka-administrátorka Olina Kolárová (Foto: Michal Gíreg)‎

 

Farárka-administrátorka Olina Kolárová (Foto: Michal Gíreg)‎

 

Samotný akt posvätenia obnoveného chrámu Božieho vykonal d.p. Mgr. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Chrámové zhromaždenie vo svojom prejave pozdravil vznešený pán Mgr. Ján Vinkovič, senior sriemsky a farár v Boľovciach. Slávnostným kazateľom na tejto slávnosti boli velebný pán Mgr. Ján Vida, námestný farár v Báčskom Petrovci.

 

Foto: Michal Gíreg‎

 

Foto: Michal Gíreg‎

 

V programe vystúpila pokonfirmačná mládež a spevokol. Mládež pripravila velebná pani Mgr. Olina Kolárová, farárka zo Šídu a zároveň farárka - administrátorka erdevíckeho cirkevného zboru a spevokol nacvičil kantor Jaroslav Petržľan.

 

Foto: Michal Gíreg‎

 

Foto: Michal Gíreg‎

 

Pred tromi rokmi Erdevíčania oslávili 150. výročie cirkevného zboru. V tom čase zbor viedol námestný farár Ján Vida, ktorý začal najprv s rekonštrukciou interiéru a potom aj zovňajšku kostola. Práce boli v minulom roku, pred jeho odchodom z tohto zboru, aj ukončené.

 

Foto: Michal Gíreg‎

 

Foto: Michal Gíreg‎

 

Erdevícky evanjelický kostol bol vybudovaný v roku 1902, pred 114 rokmi. V rokoch 1863 – 1921 tento cirkevný zbor mal spoločného kňaza z CZ Binguľa. V roku 1922 do tohto cirkevného zboru prichádza duchovný pastier - Ladislav Zgúth, ktorý tuná pôsobil aj najdlhšie a to 29 rokov. V súčasnosti v tejto osade s asi 800 obyvateľmi Slovákmi evanjelický zbor nemá farára. Od septembra 2015 je administrovaný cirkevným zborom Šíd.

 

Všetci doterajší erdevícki evanjelickí kňazi (Foto: Katarína Pucovská)

 

Všetci doterajší erdevícki evanjelickí kňazi (Foto: Katarína Pucovská)

 

Foto: Michal Gíreg‎

 

Foto: Michal Gíreg‎

 

O činnosti erdevíckeho cirkevného zboru aj TU:
http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/8115-erdevicky-cirkevny-zbor-v-jubilejnom-roku

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články