Mária Hrkľová, čestná občianka Nadlaku

Podľa rumunského zákona 25. mája sa v tejto krajine oslavuje Deň slovenského jazyka. Aj v tomto roku ho oslávili programom v nadlackom lýceu. V ten významný slovenský sviatok udelili čestné občianstvo mesta Nadlak predsedníčke občianskeho humanitárneho združenia Dotyk ľudskosti Mgr. Márii Hrkľovej zo Slovenska, ktorá najväčšiu časť svojej profesionálnej životnej púte venovala problematike zahraničných Slovákov. Významných ľudí, s ktorými prišla do kontaktu, zaradila do svojej memoárovej knihy Z blízkeho ďaleka. Mária Katarína Hrkľová v tomto roku jubiluje, 26. septembra oslávi svoje 70. narodeniny.

 

Mária Hrkľová, čestná občianka Nadlaku

 

Mária Katarína Hrkľová sa do dejín zahraničných Slovákov zapisuje výraznými písmenami, za čo ju zahraniční Slováci ocenili Cenou Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete za rok 2010.

 

Mária Hrkľová, čestná občianka Nadlaku

 

„Mária Katarína Hrkľová ako teritoriálny referent pre jednotlivé slovenské komunity v Ústave pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej, Krajanského múzea a Domu zahraničných Slovákov prispievala k ich rozvoju; v poslednej z menovaných inštitúcií zastávala aj post zástupkyne riaditeľa, neskôr poverenej riaditeľky, čím sa jej osobný prínos a vklad rastu slovenských vetiev v zahraničí úmerne zväčšoval. Do značnej miery je pochopiteľné a v istých prípadoch je už aj pravidlom, že po takejto bohatej skúsenosti sa ľudia, ktorí v istom zmysle kreovali širší spoločenský život, rozhodnú uverejniť svoje spomienky na uvedené obdobie svojho života. Kniha M. K. Hrkľovej Z blízkeho ďaleka je príkladom takéhoto postoja a rozhodnutia – zo žánrového hľadiska ide o memoárovú prózu, ktorá však nie je iba subjektívnym pohľadom na rad vecí istého časového segmentu, ale aj žriedlom observácií, interpretácií a hodnotenia javov a ľudí, s ktorými autorka prišla do kontaktu. M. K. Hrkľová do svojej práce vložila aj pamäť, ale aj srdce." (Doc. PhDr. Michal Babiak)

 

Mária Hrkľová, čestná občianka Nadlaku

 

Pamäť a svoje srdce vkladá aj do činnosti občianskeho združenia Dotyk ľudskosti - Touch of Humanity. Slováci vo svete, oddelení od stáročných tradícií si vytvorili a vytvárajú svoj vlastný slovenský svet. Svoj vzťah a úctu ku krajanom vo svete toto občianske združenie realizuje: prípravou kultúrnych podujatí zahraničných Slovákov najmä na Slovensku s dôrazom na deti a mládež, organizovaním výstav výtvarných umelcov, predstavení divadelných súborov Slovákov žijúcich vo svete, realizáciou večerov poézie z tvorby zahraničných Slovákov, prezentácií ich kníh a časopisov, prípravou folklórnych festivalov, kultúrno-poznávacích pobytov pre zahraničných Slovákov na Slovensku, pravidelným vzájomným stretávaním sa s krajanmi, upevňovaním slovensko-slovenských vzťahov a aktívnou účasťou na konferenciách a seminároch.

Blahoželáme.

 

Katarína Pucovská

Fotografie: facebook

 

Komentárov  

0 #1 RE: Mária Hrkľová, čestná občianka Nadlakun.k. 2016-05-31 11:35
..šecko je to velmoj pekňe, ale ´ďe sa nadlackje haluške ?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články