Vo Višnjićeve posvätili modlitebnicu

Vo Višnjićeve, v tamojšom evanjelickom zbore, dnes prebiehala významná slávnosť. V tejto malej sriemskej dedine usporiadali seniorálnu konferenciu SEAVC v Srbsku, pred ktorou na slávnostných bohoslužbách posvätili vynovenú višnjićevskú modlitebňu. Obdivuhodné, že v dedinke s asi 1700 obyvateľmi, žije hŕstka Slovákov – asi 50, avšak aj tak málopočetní húževnato sa snažia zachovať si vieru a identitu. Od začiatku bohoslužobného života, koncom 19. storočia, v tejto osade cirkevníci pre bohoslužobné účely používali rodinný dom, ktorý si vtedy boli kúpili a prispôsobili. Neskôr, v roku 1960 si vybudovali novú modlitebňu.

 

Vynovená modlitebňa vo Višnjićeve (Foto: SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa)

 

Vynovená modlitebňa vo Višnjićeve (Foto: SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa)

 

Na seniorálnej konferencii sa zúčastnili prevažne farári zo Sriemskeho seniorátu, kam patrí Višnjićevo, ako aj senior Ján Vinkovič a biskup SEAVC v Srbsku d.p. Samuel Vŕbovský

 

Na seniorálnej konferencii sa zúčastnili prevažne farári zo Sriemskeho seniorátu, kam patrí Višnjićevo, ako aj senior Ján Vinkovič a biskup SEAVC v Srbsku d.p. Samuel Vŕbovský

 

Na dnešnej slávnosti prítomných privítala domáca pani farárka Olina Kolárová, prihovoril sa senior sriemsky Ján Vinkovič a vynovenú modlitebňu posvätil biskup SEAVC v Srbsku d.p. Samuel Vŕbovský.

 

Foto: SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa

 

Objekt, ktorý sa používa ako modlitebňa, bol postavený a potom posvätený 7. júna 1960. Prvá väčšia rekonštrukcia sa na ňom vykonala v roku 1981, a posviacku vtedy vykonal biskup Juraj Struhárik. V deväťdesiatych rokoch, počas fungovania biskupa Jána Valentu, na dvore bola vybudovaná a posvätená železná zvonica.

 

Foto: SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa

 

Vo fílii Višnjićevo administrátorkou je Olina Kolárová, farárka šídska, ktorá má toho času na starosti tiež aj zbor v Erdevíku, Binguli a v Bijeljine. Prítomných na dnešnej oslave poinformovala o histórii rekonštrukcie višnjićevskej modlitebne.

 

Foto: SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa

 

V najväčšej miere z vlastných síl, ale aj so skromnými prostriedkami, ktoré im darovala lokálna samospráva, vlani sa cirkevníci v tomto maličkom zbore pustili do rekonštrukcie zadnej izby modlitebného domu. Steny zbavili vlahy, obložili ich a vyrovnali, omaľovali, upravili strop a tak získali jednu slušnú miestnosť, ktorá slúži ako zasadačka a učebňa a v nej sa stretajú deti, mládež a spevokol.

 

Katarína Pucovská

Foto: SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články