IN MEMORIAM - za Annou Marićovou

Vo veku 64 rokov dobojovala dnes dlhý boj s chorobou Dr. Anna Marićová, riadna profesorka na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Nejedna slza, zvieranie hrdla a zlyhávanie hlasu... odišla z tuzemských krážov naša ďalšia veľká...a odišla v produktívnom veku, keď ešte veľa chcela a mohla dať... Trúchlivá chvíľa...

 

Anna Marićová

 

Anna Marićová (rod. Vestegová) sa narodila 21. júla 1951 v Starej Pazove. Základnú školu ukončila v slovenčine, kým strednú v srbskom jazyku, obe v Starej Pazove. Vysokoškolské štúdium ukončila v Novom Sade na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v roku 1974, kde od 1. januára roku 1975 bola aj stálou zamestnankyňou, najprv ako asistentka a od roku 2016 aj ako riadna profesorka.

 

IN MEMORIAM - za Annou Marićovou

 

IN MEMORIAM - za Annou Marićovou

 

IN MEMORIAM - za Annou Marićovou

 

Vyučovala súčasný slovenský jazyk: morfológiu pre študentov slovenčiny a žurnalistiky, dialektológiu slovenského jazyka, slovenčinu ako druhý slovanský jazyk, slovenčinu ako voliteľný predmet a slovenčinu ako cudzí jazyk. Vydala knihu z oblasti dialektológie Slovenské nárečie Starej Pazovy (2006) a Slovenská nárečová lexika Starej Pazovy (2010). Z oblasti konfrontačného výskumu súčasnej slovenčiny a srbčiny monografiu pod názvom Slovesné predpony v slovenčine a srbčine (2008). V roku 2011 vyšla jej ďalšia kniha O jazyku. V roku 2014 SVC z Báčskeho Petrovca vydalo knihu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa Anna Marićová podpísala ako zostavovateľka.

Pohreb Anny Marićovej bude v sobotu 25. júna 2016 o 10,30 k na novosadskom Novom cintoríne a o komemorácii na Filozofickej fakulte v Novom Sade náhradne informujú.

Česť jej pamiatke!

 

Komentárov  

0 #1 KomemoráciaSlovakistika 2016-06-24 12:28
Komemorácia zosnulej prof. Anny Marićovej sa uskutoční v pondelok 4. júla 2016 o 09:30 hod. v Slávnostnej sieni Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (114/2).
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Tento náš smutný svet

Tento náš smutný svet je háj osikový,
nie je v ňom tichučkej hodiny života.
Obor zeme našej je veľký cintorín. –
Nič nie je peknejšie jak keď anjel v prachu
s osudom bojujúc na hroboch víťazí.

A v tom sveta jasne

A v tom sveta jasne
v tom plamennom mori
čo vlastne je krásne?
....
Večne krásne jest:
Život! V živote – perla večnosti sôvesť:
jediná nemrie, nehasne...

 

Posledné komentáre

Posledné články