IN MEMORIAM - za Annou Marićovou

Vo veku 64 rokov dobojovala dnes dlhý boj s chorobou Dr. Anna Marićová, riadna profesorka na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Nejedna slza, zvieranie hrdla a zlyhávanie hlasu... odišla z tuzemských krážov naša ďalšia veľká...a odišla v produktívnom veku, keď ešte veľa chcela a mohla dať... Trúchlivá chvíľa...

 

Anna Marićová

 

Anna Marićová (rod. Vestegová) sa narodila 21. júla 1951 v Starej Pazove. Základnú školu ukončila v slovenčine, kým strednú v srbskom jazyku, obe v Starej Pazove. Vysokoškolské štúdium ukončila v Novom Sade na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v roku 1974, kde od 1. januára roku 1975 bola aj stálou zamestnankyňou, najprv ako asistentka a od roku 2016 aj ako riadna profesorka.

 

IN MEMORIAM - za Annou Marićovou

 

IN MEMORIAM - za Annou Marićovou

 

IN MEMORIAM - za Annou Marićovou

 

Vyučovala súčasný slovenský jazyk: morfológiu pre študentov slovenčiny a žurnalistiky, dialektológiu slovenského jazyka, slovenčinu ako druhý slovanský jazyk, slovenčinu ako voliteľný predmet a slovenčinu ako cudzí jazyk. Vydala knihu z oblasti dialektológie Slovenské nárečie Starej Pazovy (2006) a Slovenská nárečová lexika Starej Pazovy (2010). Z oblasti konfrontačného výskumu súčasnej slovenčiny a srbčiny monografiu pod názvom Slovesné predpony v slovenčine a srbčine (2008). V roku 2011 vyšla jej ďalšia kniha O jazyku. V roku 2014 SVC z Báčskeho Petrovca vydalo knihu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa Anna Marićová podpísala ako zostavovateľka.

Pohreb Anny Marićovej bude v sobotu 25. júna 2016 o 10,30 k na novosadskom Novom cintoríne a o komemorácii na Filozofickej fakulte v Novom Sade náhradne informujú.

Česť jej pamiatke!

 

Komentárov  

0 #1 KomemoráciaSlovakistika 2016-06-24 12:28
Komemorácia zosnulej prof. Anny Marićovej sa uskutoční v pondelok 4. júla 2016 o 09:30 hod. v Slávnostnej sieni Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (114/2).
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články