Cyrilo-metodský večierok v Petrovci

Už vyše tisícročie Slovania vzdávajú česť a vďaku Cyrilovi a Metodovi. V dávnejšej minulosti sa im hlboko klaňali aj v petrovskom cirkevnom zbore, potom však prišli nežičlivé časy pre náboženstvo, čo tradíciu prerušilo. Pred 17 rokmi tradíciu obnovili a včera podvečer miestny cirkevný zbor a miestny matičný odbor usporiadali Cyrilo-metodský večierok. Keďže sa interiér petrovského kostola renovuje, program prebiehal v cirkevnej sieni.

 

Úvodom sa prihovoril zborový farár Ján Vida a v mene MOMS Petrovec, ktorý bol spoluorganizátorom večierka predsedníčka Katarína Melegová-Melichová

 

Úvodom sa prihovoril zborový farár Ján Vida a v mene MOMS Petrovec, ktorý bol spoluorganizátorom večierka predsedníčka Katarína Melegová-Melichová

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci

 

V programe vystúpili petrovské cirkevné spevokoly: starší a mladší, ako aj Musica viva a Obecný spevokol SEAVC.

 

Mladší a starší spevokol petrovského cirkevného zboru pôsobí pod vedením Pavla Očovejiho

 

Mladší a starší spevokol petrovského cirkevného zboru pôsobí pod vedením Pavla Očovejiho

 

Mladší a starší spevokol petrovského cirkevného zboru pôsobí pod vedením Pavla Očovejiho

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci

 

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci

 

Viac o vierozvestcoch povedal Mgr. Ján Vida. O živote Konštantína príspevky prečítali Viera Dorčová-Babiaková a Hana Tanciková, ktoré v druhej časti večierka prečítali i texty o Slovanoch a starobylosti Slovákov a Devínskej univerzite. Z traktátu mnícha Chrabra a Proglas predniesol Rastislav Labáth

 

Komorný zbor Musica viva nacvičila umelecká vedúca Mariena Stankovićová-Kriváková

 

Komorný zbor Musica viva nacvičila umelecká vedúca Mariena Stankovićová-Kriváková

 

Obecný cirkevný spevokol pracuje pod vedením Anny Medveďovej

 

Obecný cirkevný spevokol pracuje pod vedením Anny Medveďovej

 

Po záverečnej modlitbe domáceho kňaza Jána Vidu odznela pieseň Hrad prepevný.

 

Práce na úprave vnútra petrovského kostola sú v plnom prúde (Foto Ján Vida)

 

Práce na úprave vnútra petrovského kostola sú v plnom prúde (Foto Ján Vida)

 

Črtá sa krása (Foto Ján Kolár)

 

Črtá sa krása (Foto Ján Kolár)

 

Katarína Pucovská

Foto: Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články