Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

Piateho júla je Svätého Cyrila a Metoda a okrem štátneho sviatku na Slovensku, tento deň je aj Pamätným dňom zahraničných Slovákov, ale aj Dňom Slovákov v Maďarsku. Na Slovensku sa na počesť našich vierozvestcov dnes konajú viaceré podujatia, kým maďarskí Slováci svoj sviatok oslávili počas víkendu. Tohtoročné, v poradí 20. oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku, sa konali v malebnej dedine Alkár.

 

Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

 

Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

 

Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

 

Pred 21 rokmi na Valnom zhromaždení, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (http://www.slovaci.hu/index.php/sk/) krátko po svojom ustanovení rozhodla, že Deň Slovákov v Maďarsku sa bude každoročne oslavovať pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorý je štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Podujatie sa usporadúva každý rok v inom, Slovákmi obývanom regióne v Maďarsku.

Tohtoročné slávnosti maďarských Slovákov oficiálne boli otvorené maďarskou a slovenskou štátnou hymnou v podaní Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Ekumenickú pobožnosť celebrovali evanjelický farár Iván Molnár a gréckokatolícky farár Gabriel Kecskés. V interpretácii slovenskej folklórnej speváckej skupiny z Malej Nány Perla Matry (Mátragyönygye) odzneli duchovné piesne. V rámci ekumenickej pobožnosti na prírodnom javisku prítomných pozdravila predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.

Je priam symbolické, že po vlaňajšom Dni Slovákov v Maďarsku v horúcom dolnozemskom Telekgerendáši, v poradí 20. sviatok našej národnosti oslavujeme v najvyššie položenej obci Maďarska - Alkári, po maďarsky Mátraszentimre. Symbolické, lebo prítomnosť Slovákov v týchto dvoch diametrálne odlišných prostrediach vypovedá o neobyčajnej prispôsobivosti a vynaliezavosti našich predkov. Oni - hnaní túžbou po väčšom kuse chleba - si okrem vyľudnených, nekonečných močaristých rovín ďaleko na juhu, neskutočne namáhavou, vytrvalou prácou podmanili aj kopcovité kraje na severe dnešného Maďarska. Podmanili si ich, našli si tu nový domov a pretrvali, - vyzdvihla úvodom svojho prejavu Alžbeta Hollerová-Račková.

 

Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

 

Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

 

Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

 

V rámci programu odovzdali cenu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku „Za našu národnosť". V tomto roku uznania dostali: Mária Galántaiová z Veľkej Tarče, Ibolya Nagyová z Tardoša a Budapeštiansky spevácky zbor Ozvena. Ďalšie vyznamenanie - Cenu Štefana Lamiho, ktorá sa udeľuje skupine, ktorá na celoštátnej kvalifikačnej prehliadke Vo víre tanca získa trikrát po sebe zlatú kvalifikáciu, si tentokrát zaslúžil Kerepešský folklórny spolok a páví krúžok. Zlatú kvalifikáciu bol získal v roku 2011 za choreografiu „Voľba paholského richtára", v roku 2013 za choreografiu „Na páračkách" a v roku 2015 za choreografiu „Dvíhanie mladuchy na fašiangy". Cenu prevzala Márta Zomboriová, predsedníčka spolku.

V druhej časti podujatia, ktorý moderovala Katarína Karkušová, odznel tematický galaprogram regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Tento rok program niesol názov „Požehnaj, Pane, ľud náš pracovitý"..

Po následnej prehliadke ľudových odevov program zavŕšila Slovenská veselica. Podujatie spestrilo množstvo sprievodných podujatí: predstavili sa inštitúcie CSSM, konala sa ľudovoumelecká a gastronomická prezentácia regionálnych stredísk ÚKSM, nechýbalo ani hravé spoznávanie lesa a prezentácia lesníctva, ďalej výstava minerálov, prehliadka oblastného domu, prezentácia tradičných remesiel, či výstava najkrajších knižných obalov Vydavateľstva Kalligram.

 

Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

 

Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

 

Sv. Cyril a Metod a Deň Slovákov v Maďarsku

 

Na oslavách sa zúčastnili: predseda parlamentného Výboru národností v Maďarsku Ján Fuzik, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí Ján Varšo, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Igor Furdík, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Katarína Melegová-Melihová, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik, podpredseda Obce Slovákov v Českej Republike Peter Lipták a ďalší.

Podujatie zorganizovala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v spolupráci s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku, Slovenskou národnostnou samosprávou obce Alkár, Samosprávou obce Alkár a Slovenským inštitútom v Budapešti. Program podporil Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo ľudských zdrojov a Egererdő Zrt.

O dedinke Alkár viac TU: http://www.oslovma.hu/nhrad.hu/alkar

Viac fotografií z tohtoročného Dňa Slovákov v Maďarsku TU:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=976781039087539

 

Katarína Pucovská

Foto: Imro Fuhl

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články