Zachovávajme vedomie spolupatričnosti

Všetci svorne v deň sviatku - avšak nielen iba počas neho si zachovávajme vedomie spolupatričnosti, ktoré nás všetkých - Slovákov v našej vlasti, ale aj kdekoľvek vo svete, spája atribútom pre náš národ najpríznačnejším: slovenskosťou a preniknutým duchom národného povedomia. Povedal Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) vo sviatok Cyrila a Metoda pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave. ÚSŽZ s cieľom utuženia slovenskosti 5. júla, ktorý je aj Pamätným Dňom zahraničných Slovákov, okrem spomenutej slávnostnej pripomienky, oslávil aj desaťročnicu pôsobenia. Už od včera v Detve sú hostiteľmi na Krajanskom dvore.

 

Foto: Milina Sklabinská

 

Foto: Milina Sklabinská

 

Foto: Milina Sklabinská

 

Foto: Milina Sklabinská

 

Od roku 2014 sa v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve koná podujatie Krajanský dvor, ktorý má za cieľ vytvárať možnosť na lepšie spoznávanie krajanských komunít prostredníctvom ich tradičných remesiel, tradičných jedál a duchovnej kultúry.

Detva s okolím, celé folkloristické Slovensko a vďaka Krajanskej nedeli a Krajanskému dvoru, pod ktoré sa organizátorsky podpisuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aj slovenský svet za hranicami našej vlasti bude intenzívne žiť a so slasťou, ba priam pôžitkársky si bude vychutnávať 51. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Symbol slovenského zvykoslovia, obyčajov a pevne zakorenených folklórnych tradícií, spevu, tanca, piesne a hudby sa znovu vyparádi do slávnostného šatu od piatka do nedele 8. - 10. júla 2016.

Viac TU:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4122

 

Foto: Milina Sklabinská

 

Foto: Milina Sklabinská

 

Foto: Milina Sklabinská

 

Foto: Milina Sklabinská

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si každoročne pripomína sviatok Cyrila a Metoda a Pamätný Deň zahraničných Slovákov.

Už tradične sa v predpoludňajších hodinách 5. júla, v deň Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorý Národná rada SR vyhlásila v októbri 1993, teda v roku zrodu samostatného Slovenska aj Pamätným Dňom zahraničných Slovákov, konala v Sade Janka Kráľa na petržalskej strane Dunaja v Bratislave slávnostná pripomienka a akt vďaky a úcty Slovákom žijúcim v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v snahe spájať krajanov nielen za hranicami Slovenska, ale aj priamo vo vlasti ich predkov či v ich niekdajšej domovine, prejavuje tradičným stretnutím krajanov a hostí pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva (v roku 2000 ho darovali a položili na miesto, korešpondujúce v priestore so sochou štúrovského básnického buriča Janka Kráľa, naši krajania z Maďarska, pričom základný kameň predstavuje 4,5-tonový kus neopracovaného červeného mramoru z Tardošského lomu v Maďarsku) vďaku za ich úprimný vzťah k domovine ich predkov či ich bývalej vlasti. Na úprimnej manifestácii slovenskosti a podpore vrúcneho a potrebného dialógu všetkých našich krajanov s vlasťou všetkých Slovákov - Slovenskom, sa stretli v hojnom počte Slováci z viacerých štátov juhovýchodnej i západnej Európy, zámoria - Kanady i USA, s láskavosťou sme sa zvítali aj s pani Margitou Ghatta, tradičnou účastníčkou týchto stretnutí, Slovenkou žijúcou v ťažko skúšanej Sýrii. O tom viac TU:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4133/na-slavnosti-dna-zahranicnych-slovakov-v-sade-janka-krala-zaznel-apel-na-zveladovanie-slovenskosti-a-utuzenie-spolupatricnosti-krajanov-vo-svete

 

Zachovávajme  vedomie spolupatričnosti

 

V rámci osláv pamätného Dňa zahraničných Slovákov v jubilejnom desaťročí činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v utorok 5. júla na nádvorí Starej radnice uskutočnila vernisáž výstavy s názvom KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015. Vo výbere 32 fotografií s významným príspevkom fotografov - krajanov zrkadlila a prezentovala časť aktivít spojených so súčinnosťou, morálnou a finančnou podporou, ako aj permanentným a potrebným slovensko-slovenským dialógom, ktoré materský štát všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí - Slovensko - rozvíja, upevňuje a tvorivo sa ním necháva inšpirovať v záujme zachovania slovenskosti vo svete práve skrze pôsobenie nášho úradu. Na podujatí spestrenom vystúpeniami krajanov - hudobníkov a spevákov z krajanských prostredí, sa hosťom prihovoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Celou vernisážou hostí z krajanských prostredí i zo Slovenska sprevádzal a motív, prečo práve takýmto spôsobom náš úrad prezentoval čulý krajanský život a jeho spolunáležitosť so Slovenskom prostredníctvom komunikácie krajanov s ÚSŽZ, účastníkom vernisáže prezentoval Ľudo Pomichal, kurátor výstavy, publicista a externý zamestnanec úradu pre oblasť médií.

O tom viac TU:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4134/krajanske-foto-dotyky-vernisaz-na-nadvori-starej-radnice-v-bratislave

 

kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články