Július Kubány (18.6.1875 Hložany - 10.7.1926 Petrovec)

Všestranný kultúrny dejateľ Július Kubány (Kubáni) sa narodil v Hložanoch, svoje kultúrne snaženia však uplatnil v Petrovci a do dejín Báčskeho Petrovca sa zapísal veľkými písmenami. Inicioval založenie Slovenského gymnázia v Petrovci, bol spoluzakladateľom a neskôr i vedúcim prvého Slovenského spevokolu v Petrovci, učiteľom a kantorom neskoršie aj riaditeľom ľudovej školy, spoluzakladateľom kníhtlačiarne, iniciátorom založenia nakladateľského spolku, ktorý bol vydavateľom novín Národná jednota... Činný bol tiež aj na spoločensko-politickom poli. „V týchto dňoch uplynulo 90 rokov od predčasnej smrti Júliusa Kubányho kultúrno-osvetového pracovníka, zakladateľa a prvého riaditeľa Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci. Nezabúdajme a ctime si pamiatku všetkých, ktorí sa zaslúžili o to, že ešte existujeme na týchto priestoroch." Nezabúda a spomína na svojom facebook profile jeho vnučka Olga Fejdiová.

 

Obraz Júliusa Kubányho zdobí slávnostnú sieň petrovského gymnázia (Foto Martin Pucovský)

 

Obraz Júliusa Kubányho zdobí slávnostnú sieň petrovského gymnázia (Foto Martin Pucovský)

 

Fotografia Júliusa Kubányho sa nachádza aj stene pri zborovni gymnázia Jána Kollára v Petrovci (Foto Martin Pucovský)

 

Fotografia Júliusa Kubányho sa nachádza aj stene pri zborovni gymnázia Jána Kollára v Petrovci (Foto Martin Pucovský)

 

Vnučka Júliusa Kubányho RNDr. Olga Fejdiová, CSc. žije v Liptovskom Mikuláši na Slovensku a do rodného Petrovca chodí pravidelne od prvých obnovených slávností v roku 1992. Najprv prichádzala so Spolkom Slovákov z Juhoslávie, kde bola podpredsedníčkou, a v poslednom období chodí už samostatne. V Petrovci bola aj v roku 2000, kedy spolu s vtedajšou riaditeľkou Vierou Boldockou odhalili pamätnú tabuľu Júliusovi Kubánymu a Samuelovi Starkemu.

 

Olga Fejdiová a Viera Boldocká pri odhaľovaní pamätnej tabule na vchode do gymnaziálnej budovy (Foto Jaroslav Grňa)

 

Olga Fejdiová a Viera Boldocká pri odhaľovaní pamätnej tabule na vchode do gymnaziálnej budovy (Foto Jaroslav Grňa)

 

Pamätná tabuľa (Foto Jaroslav Grňa)

 

Pamätná tabuľa (Foto Jaroslav Grňa)

 

Životopis Júliusa Kubányho TU:
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/6150

Ešte jedna zaujímavosť z blogu Jozefa Sliackeho:
„Ján Čajak síce chytil do ruky spisovateľské pero už ako študent, no jeho prvá nedlhá poviedka Predaj hory sa objavila v Národných novinách až v januári 1903, teda keď mu už život kreslil na chrbát štvrtý krížik. A vlastne možno by sa ani tá nebola dostala na svetlo sveta, keby ju do redakcie bez vedomia autora nebol poslal Čajakov učiteľský kolega v Petrovci Július Kubáni. Bol to dôležitý impulz k tomu, aby zahodil určitú ostýchavosť a rozvil svoj rozprávačský talent, pričom si námety nehľadal iba vo svojom novom domove, na Dolnej zemi, ale v spomienkach sa vracal i do kraja svojho detstva."
http://sliacky.blog.sme.sk/c/213546/Vychoval-ho-Dobsinsky.html

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články