Dve kresťanské témy

Slovenskí evanjelici založili Asociáciu slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska a zahraničia. Na jej ustanovujúcom valnom zhromaždení sa zišli najvyšší predstavitelia slovenských evanjelikov zo Srbska, z Rumunska, Chorvátska, Maďarska, Česka a zo Slovenska. Zakladajúci členovia asociácie schválili Štatút Asociácie slovenských evanjelických cirkví a zvolili správnu radu a revíznu komisiu asociácie.

 

Dve kresťanské témy

 

Cieľom asociácie je šíriť evanjelium Ježiša Krista bez ohľadu na hranice štátov a vyznávanie viery v slovenskom jazyku. Asociácia má tiež slúžiť na povzbudzovanie všetkých, ktorí sa hlásia k augsburskému vyznaniu náboženstva so slovenskými koreňmi. Asociácia bude zastrešovať spoluprácu cirkví. Do správnej rady boli zvolení: zo Srbska Jaroslav Javorník, farár kulpínsky, Peter Soták zo Slovenska a Štefan Ryba zo slovenského cirkevného zboru v Prahe.

Štatút: http://www.ecav.sk/files/user/statut_asec.pdf

Zápisnica: http://www.ecav.sk/files/user/zapisnica_vz_asec_1.pdf

Zdroj: http://www.ecav.sk

 

Dve kresťanské témy

 

Vojvodinské umenie na kresťanskom divadle – Močenok (pri Nitre)

Svetové združenie Slovákov v zahraničí v spolupráci so Združením slovanskej vzájomnosti, MO MS Močenok – Slovensko sa aj tento rok prezentuje na unikátnom festivalu kresťanského divadla na Slovensku - Gorazdov Močenok 2016 v dňoch 21.- 24. júla. V garancii vedeckých a odborných spolupracovníkov SZSZ a ZSV Stanislava Bajaníka a Viery D. Tapalagovej sa slovenskej mládeži prezentujú: významné monografie o slovenských obciach, umení, MSS, školstve, kultúre a divadle, originálne výšivky s vojvodinskými motívmi a umelecko-dokumentárny film Vojvodinská balada vyššie uvedených autorov.

Po akadémii - P. J. Šafárik v slovensko – srbských reláciách (Veľvyslanectvo Srbska na Slovensku), Kovačickej detskej svadbe v garancii predsedu Memoriálneho strediska dr. Janka Bulíka v Kovačici Pavla Baláža (Bratislava a iné lokality), je to v priebehu mesiaca už tretia prezentácia slovenskej Vojvodiny SZSZ, ZSV, Memoriálneho centra... na Slovensku.

O programe viac TU: http://www.mocenok.sk/clanok/program-gorazdov-mocenok-2016

 

Viera D. Tapalagová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články