Dve kresťanské témy

Slovenskí evanjelici založili Asociáciu slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska a zahraničia. Na jej ustanovujúcom valnom zhromaždení sa zišli najvyšší predstavitelia slovenských evanjelikov zo Srbska, z Rumunska, Chorvátska, Maďarska, Česka a zo Slovenska. Zakladajúci členovia asociácie schválili Štatút Asociácie slovenských evanjelických cirkví a zvolili správnu radu a revíznu komisiu asociácie.

 

Dve kresťanské témy

 

Cieľom asociácie je šíriť evanjelium Ježiša Krista bez ohľadu na hranice štátov a vyznávanie viery v slovenskom jazyku. Asociácia má tiež slúžiť na povzbudzovanie všetkých, ktorí sa hlásia k augsburskému vyznaniu náboženstva so slovenskými koreňmi. Asociácia bude zastrešovať spoluprácu cirkví. Do správnej rady boli zvolení: zo Srbska Jaroslav Javorník, farár kulpínsky, Peter Soták zo Slovenska a Štefan Ryba zo slovenského cirkevného zboru v Prahe.

Štatút: http://www.ecav.sk/files/user/statut_asec.pdf

Zápisnica: http://www.ecav.sk/files/user/zapisnica_vz_asec_1.pdf

Zdroj: http://www.ecav.sk

 

Dve kresťanské témy

 

Vojvodinské umenie na kresťanskom divadle – Močenok (pri Nitre)

Svetové združenie Slovákov v zahraničí v spolupráci so Združením slovanskej vzájomnosti, MO MS Močenok – Slovensko sa aj tento rok prezentuje na unikátnom festivalu kresťanského divadla na Slovensku - Gorazdov Močenok 2016 v dňoch 21.- 24. júla. V garancii vedeckých a odborných spolupracovníkov SZSZ a ZSV Stanislava Bajaníka a Viery D. Tapalagovej sa slovenskej mládeži prezentujú: významné monografie o slovenských obciach, umení, MSS, školstve, kultúre a divadle, originálne výšivky s vojvodinskými motívmi a umelecko-dokumentárny film Vojvodinská balada vyššie uvedených autorov.

Po akadémii - P. J. Šafárik v slovensko – srbských reláciách (Veľvyslanectvo Srbska na Slovensku), Kovačickej detskej svadbe v garancii predsedu Memoriálneho strediska dr. Janka Bulíka v Kovačici Pavla Baláža (Bratislava a iné lokality), je to v priebehu mesiaca už tretia prezentácia slovenskej Vojvodiny SZSZ, ZSV, Memoriálneho centra... na Slovensku.

O programe viac TU: http://www.mocenok.sk/clanok/program-gorazdov-mocenok-2016

 

Viera D. Tapalagová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Tento náš smutný svet

Tento náš smutný svet je háj osikový,
nie je v ňom tichučkej hodiny života.
Obor zeme našej je veľký cintorín. –
Nič nie je peknejšie jak keď anjel v prachu
s osudom bojujúc na hroboch víťazí.

A v tom sveta jasne

A v tom sveta jasne
v tom plamennom mori
čo vlastne je krásne?
....
Večne krásne jest:
Život! V živote – perla večnosti sôvesť:
jediná nemrie, nehasne...

 

Posledné komentáre

Posledné články