Slávnostná schôdza NRSNM

V slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci včera prebiehalo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, na ktorom udelili najvyššie vyznamenania tejto našej strešnej ustanovizne. Zlaté plakety Národnostnej rady získali: Základná škola 15. októbra z Pivnice, Dr. Jozef Valihora z Pivnice, Asociácia slovenských spolkov žien a PaedDr. Juraj Súdi zo Selenče. Okrem štyroch zlatých plakiet, udelené boli aj dve ceny. Cenu za výnimočný prínos k prezentácii národnej kultúry získalo divadlo VHV z Báčskeho Petrovca a Cenu za celoživotný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny udelili básnikovi Jánovi Labáthovi. Laureátom ceny odovzdávala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.

 

Slávnostná schôdza NRSNM

 

Na pôde gymnázia hostí privítala jeho riaditeľka Anna Medveďová a o práci a oceneniach NRSNM sa zmienila predsedníčka Anna Tomanová-Makanová. Zdôraznila, že tohto roku dostali najviac návrhov na vyznamenania NRSNM, až dvadsaťjeden, z čoho komisia, ktorá pracovala v zložení: Dr. Jarmila Hodoličová, Dr. Samuel Čelovský a Anna Jašková vybrala šesť.

Laudácio na ocenenie prečítali Svetlana Zolňanová, Jarmila Hodoličová, Viera Dorčová-Babiaková, Katarína Melegová-Melichová, Jano Čáni a Zdenka Valentová-Belićová.

Zlaté plakety NRSNM za prínos v oblasti vzdelávania získala pivnická základná škola a tiež Pivničan, univerzitný profesor vo výslužbe Dr. Jozef Valihora.

Zlatú plaketu NRSNM za prínos v oblasti vzdelávania v mene kolektívu Základnej školy 15. októbra v Pivnici prevzal Patrick Malina, plaketu k 10. výročiu ASSŽ prebrala predsedníčka Viera Miškovicová, Cenu NRSNM za výnimočný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ktorú udelili 150-ročnému Divadlu VHV z Báčskeho Petrovca prevzal riaditeľ tejto kultúrnej ustanovizne Ján Černák a Cenu NRSNM za celoživotný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v mene laureáte Jána Labátha prebral jeho vnuk Rastislav Labáth.

PaedDr.Juraj Súdi Zlatú plaketu NRSNM za prínos v oblasti kultúry ospravedlnil aj na včerajšej slávnostnej schôdzi a so svojim Orchestríkom Základnej školy Jána Kollára, ktorý je najlepším žiackym orchestrom v Srbsku, hudobne ozvláštnil schôdzu.

Program moderovala Zdenka Valentová-Belićová.

Fotografie z tejto udalosti, ako aj zo všetkých ostatných programov tohtoročných SNS náhradne zverejníme v našej Fotogalérii:
http://www.kulpin.net/galeria

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Od večnosti bolo slovo

Od večnosti bolo slovo,
slovo bola sôvesť večná,
v sôvesti tej život, svetlo,
ktoré v svety sa rozlietlo.
Duch – príroda od večnosti,
skrytá v lone Stvoriteľa –
vo svety sa rozletela
ako dúha v sedem krás.
Rozlietli sa protistrany
s túhou, že sa v čelovieku
nájdu zas.

 

Posledné komentáre

Posledné články