Kvety Igorovi Branislavovi Štefánikovi

V ústrety osláv dňa Slovákov vo Vojvodine a Slovenských národných slávností, členovia NRSNM: republiková poslankyňa Libuška Lakatošová, pokrajinský poslanec Pavel Surový a režisér Miroslav Benka, ako aj zástupkyňa predsedu ZO Báčsky Petrovec Anna Huďanová, podpredseda pre Srbsko strany Slováci vpred! Miroslav Brna a bývalý predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Slivka vzdali hold a úctu kyticou kvetou prvému slovenskému poslancovi Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov Igorovi Branislavovi Štefánikovi, bratovi generála Rastislava Štefánika.

 

Kvety Igorovi Branislavovi Štefánikovi

 

Človek si osud nevyberá, osud si vyberá človeka. A preto aj my, ako súčasní politici, si musíme uctievať národovcov, čo v oveľa ťažších časoch bojovali za postavenie Slovákov. Treba sa inšpirovať ich myšlienkami, prácou a ich osudmi.

Igor Štefánik bol evanjelickým kňazom, politikom, novinárom a svoj prvý prejav na ustanovujúcom zhromaždení mal v slovenskej reči, po čom zožal veľké ovácie. Patril medzi horlivých zástancov spolunažívania Slovákov a Srbov v novom štáte, pri zrode ktorého aj sám stál.

 

Kvety Igorovi Branislavovi Štefánikovi

 

Jednota a svornosť Slovákov, tri Svätoplukove prúty Báčka, Banát a Sriem, ako aj spolunažívanie a dobré vzťahy s väčšinovým srbským národom v súčasnosti nám môžu zabezpečiť lepšie podmienky v zdokonaľovaní a zveľaďovaní našej komunity a infraštruktúry v našom štáte, teda v Srbsku.

Kto robí proti svojmu štátu a nabáda Slovákov proti väčšinovému srbskému národu, vnáša nacionalistické vášne do politických kampaní a vedie protištátnu politiku, ten vedie Slovákov vo Vojvodiny do záhuby.

 

Pavel Surový
pokrajinský poslanec a predseda slovenskej strany Slováci vpred!

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články