Pocta Hurbanovcom

K už publikovanej správe o pozornosti venovanej Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému, pri stom výročí jeho smrti, si ako účastník toho slávnostného okamihu v Martine, na nádvorí Matice slovenskej (17. augusta 2016), dovoľujem pridať zopár informácií a fotografií. Považujem si za česť, že som sa vlani v októbri mohol ujať administrovania Evanjelického cirkevného zboru v Hlbokom, kde viac než štyri desaťročia pôsobil Jozef Miloslav Hurban, evanjelický teológ, spisovateľ, organizátor proti maďarizačného národného hnutia, spolutvorca spisovnej slovenčiny, prvý predseda Slovenskej národnej rady a kde sa mu narodil syn Svetozár, čo si s patričnou úctou spájam s mojim súčasným pôsobiskom a senickou kazateľnicou, z ktorej tiež viac než štyri desaťročia slovo Božie zvestoval a zobúdzal národne povedomie ďalší spisovateľ, Martin Braxatoris Sládkovičov.

 

Pocta Hurbanovcom

 

Pocta Hurbanovcom

 

Tak som sa len potešil, keď som bol starostom obce Hlboké Ing. Milošom Čobrdom pozvaný, aby som bol členom delegácie z rodiska Vajanského, Hlbokého, na slávnosti odhalenia busty, tohto velikána slovenskej literatúry, v Martine. Po príchode do Martina sme sa najprv boli pokloniť pamiatke spisovateľa pri jeho hrobe, na Národnom cintoríne, ako i jeho vedľa pochovanej matke, Aničke Hurbanovej rod. Jurkovičovej, preborníčke slovenského divadelníctva, považovanej za prvú slovenskú herečku. Nasledovalo prijatie v (poradí druhej) budove Matice slovenskej na vernisáží výstavy zachovaných architektonických návrhov a inej dokumentácie, týkajúcej sa tej budovy, pri 90-tom výročí jej postavenia. Za zmienku stojí, že členom komisie pri druhom súbehu o návrh stavby bol aj kulpínsky rodák, architekt Michal Milan Harminc. Potom nádvorie matičnej budovy ožilo hodnotiacimi príhovormi dvoch osobností, ktorých dve busty, ešte zahalené do bieleho plátna čakali na odhalenie.

 

Pocta Hurbanovcom

 

Pocta Hurbanovcom

 

Štefan Furdek, organizátor slovenského exilu v SŠA a Svetozár Hurban Vajanský, spisovateľ, publicista a ostrý kritik (za to aj väznený) vtedajších pomerov. Po odhalení búst do panteónu velikánov, národovcov a matičiarov, za hlasitého potlesku pribudli ďalšie znamenia úcty súčasnej generácie, venované tým, ktorým ďakujúc aj dnes odriekame Otčenáš po slovensky. Pri krátkom posedení som si dovolil, v rozhovore s predsedom Matice slovenskej p. Marianom Tkáčom, poďakovať mu za účasť na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci, i vôbec za záujem, nie len sledovať život Slovákov v Srbsku, ale ho aj podľa možností podporovať.

 

Mgr. Juraj Šefčík, ev. farár CZ Senica, administrátor v CZ Hlboké
(fotografie z archívu Obecného úradu obce Hlboké)

 

Viac fotografií z podujatia v Martine TU:
http://www.obechlboke.sk/?id_menu=64841&limited_level=1&stop_menu=64841&module_action__152345__id_kat=41564#m_152345

V rodisku Svetozára Hurbana Vajanského, v jeho Pamätnej izbe, zachovávajú množstvo vzácnych dokumentov, čo si možno pozrieť TU:
http://www.obechlboke.sk/pamatna-izba-j-m-hurbana.phtml?id5=14239&original_idm=59313

O Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom aj TU:
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9486-svetozar-hurban-vajansky

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články