Výročie posvätenia chrámu Božieho

15. nedeľa po Svätej Trojici je v Báčskej Palanke známa po tom, že sa práve v tú nedeľu, v cirkevnom zbore, oslavuje pamiatka posvätenia chrámu Božieho, ľudovo "kirbaj". Domáci cirkevníci sa na tieto oslavy tešia a s radosťou sa na ne chystali. Rôzne pracovné akcie boli realizované v krátkom čase, aby chrám Boží, cirkevný dvor a jeho okolie boli čo krajšie pre všetkých, ktorí na tieto oslavy prídu. Veď, ide o narodeniny, ktoré náš krásny kostol oslavuje.

 

Výročie posvätenia chrámu Božieho

 

Tohto roku, 124. výročie posvätenia chrámu bolo usporiadané 4. septembra. Na predpoludňajších príležitostných službách Božích, bolo slávnostne. Po kázni domáceho kňaza Vladimíra Grňu, najprv sa predstavila pokonfirmačná mládež, ktorú pre túto príležitosť pripravila Lýdia Čiefová. Mládež sa predstavila s pesničkou a to tak, že po každom veršíku bol prečítaný priliehavý citát s Biblie. Po vystúpení mládeže, predstavil sa aj zborový spevokol, ktorý zaspieval dve pesničky. Spevokol pre túto príležitosť nacvičil Vladimír Kováč.

 

Výročie posvätenia chrámu Božieho

 

Výročie posvätenia chrámu Božieho

 

Po ukončení služieb Božích, a na osobné pozvanie, zavítali k nám aj predstavitelia z pravoslávnej cirkvi. Skrze povinností vo vlastnom chráme Božom, znemožnení boli prísť priamo na služby, ako si to domáci cirkevníci už zvykli. Avšak, prišli práve načas, aby vychádzajúcim veriacim spolu s domácim kňazom, podaním rúk blahoželali k sviatku.

 

Výročie posvätenia chrámu Božieho

 

Aj na tohtoročné oslavy prišiel veľký počet cirkevníkov. Ako je to už zvykom, po popoludňajších službách Božích, vo farskej sieni bolo pripravené občerstvenie a zákuska, ktorú prichystali ochotné domáce cirkevníčky. Potom už, všetci tí, ktorí na tieto oslavy prišli, mohli sa voľne kamarátiť, debatovať, a pri dobrej zákuske a slávnostnom vyzváňaní kostolných zvonov, plánovať aj budúce aktivity v cirkevnom zbore.

 

Výročie posvätenia chrámu Božieho

 

Martin Kováč

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články