SEAVC v Srbsku

„Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku bude v roku 2017 spolu s ďalšími protestantskými cirkvami oslavovať 500 rokov od začiatku reformácie. Pri tejto príležitosti chceli sme vydať túto knihu pre širšiu komunitu našej spoločnosti, pre našich bratov a sestry iných kresťanských konfesií a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme tak priblížili podstatu, dejiny, učenie a súčasný stav našej cirkvi" – napísal v recenzii knihy SEAVC v Srbsku zostavovateľky Anny Petrovićovej, biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi Samuel Vrbovský. Prezentácia tejto vzácnej publikácie prebiehala včera popoludní na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade. Na prezentácii sa, okrem Anny Petrovićovej, prihovorila aj veľvyslankyňa SR Dagmar Repčeková, predstaviteľ Správy pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami Ministerstva spravodlivosti Republiky Srbsko Gavrilo Grban a seniori SEAVC v Srbsku Pavel Sklenár a Ján Vinkovič.

 

SEAVC v Srbsku

 

SEAVC v Srbsku

 

SEAVC v Srbsku

 

Po pozdravných slovách Anny Petrovićovej nasledovala pieseň Slovensko moje, otčina moja...

 

„Naša spoločná história nám hovorí, že sme vždy našli dobrú vôľu a porozumenie pri pomenúvaní problémov, ktoré prináša každodenný život, majúc pritom na zreteli, akou významnou hodnotou pre spoločnosť je harmonické, či bezkonfliktné spolužitie menšiny a väčšiny. Spoločné hľadanie takých riešení, ktoré vedú k ešte vyššiemu stupňu súdržnosti, solidarity a občianskej lojality, je našim dlhodobým cieľom," povedala Dagmar Repčeková a dodala, že je potrebné autorke vzdať hold a sňať pomyselný klobúk za obrovský kus práce odvedenej pri riešení historických súvislostí osídlenia jednotlivých obcí vo Vojvodine a ich prepájaním so zakladaním a fungovaním evanjelických cirkevných zborov.

 

SEAVC v Srbsku

 

SEAVC v Srbsku

 

SEAVC v Srbsku

 

Gavrilo Grban hovoril o naliehavej potrebe vydania takejto publikácie, keďže v Srbsku o evanjelickej a.v. cirkvi málo toho je popísané, pritom informácie v srbčine takmer neexistujú. Preto sčasti aj z ich podnetu sa projekt zrealizoval a Ministerstvo spravodlivosti Republiky Srbsko publikáciu aj finančne podporilo.

 

SEAVC v Srbsku

 

SEAVC v Srbsku

 

Kniha vyšla dvojjazyčne, po slovensky a srbsky a okrem dejín evanjelickej cirkvi v Juhoslávii a neskôr v Srbsku, má spracované aj dejiny Slovákov vo Vojvodine. V nej sú zmapované všetky slovenské evanjelické zbory v Srbsku a všetci súčasní farári. Vo fotografickej prílohe sú zobrazené naše evanjelické kostoly a kňazi našej cirkvi. Sú tam aj adresy jednotlivých zborov.

Publikácia vyšla za podpory Správy pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami v Ministerstve spravodlivosti Republiky Srbsko a má 170 strán.

 

SEAVC v Srbsku

 

Slovenské veľvyslanectvo v Belehrade včera odštartovalo ešte jedno podujatie. Projekciou úspešného dokumentárneho filmu slovenského režiséra Petra Kerekeša Ako sa varia dejiny v priestoroch EU Info Centra v Belehrade odštartovali Festival slovenského filmu, ktorý spadá do kultúrneho programu slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Okrem v našom sídelnom meste, Festival bude prebiehať aj v Kovačici, Padine a Starej Pazove.

Dnes boli na programe dve projekcie, jedna na Filologickej fakulte v Belehrade, kde premietli film Ja milujem, ty miluješ a druhý v kovačickej základnej škole Chodník cez Dunaj.

Zajtra o 18. hodine v základnej škole v Padine premietnu film Boxer a smrť a o 16. h na belehradskej filologickej fakulte film Slnce v sieti.

Festival, ktorý organizuje slovenské veľvyslanectvo v Belehrade, ukončia 2. októbra v Starej Pazove, kde v divadelnej sieni o 18.h bude projekcia filmu Wilsonov.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články