Za Kralickou bibliou

Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ Senica spolu so svojim duchovným otcom Jurajom Šefčíkom pripravilo pre svojich cirkevníkov jednodňový autobusový zájazd pod názvom „Za Kralickou bibliou". Zúčastnilo sa ho 50 cirkevníkov. Kralická biblia je česká tlačená Biblia, ktorú z pôvodných biblických jazykov (hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny) preložili prekladatelia a teológovia Jednoty bratskej. Svoj názov dostala podľa miesta vytlačenia, ktorým boli juhomoravské Kralice nad Oslavou. Je to prvý český preklad Biblie z pôvodných jazykov, nie z latinskej Vulgáty.

 

Za Kralickou bibliou

 

Za Kralickou bibliou

 

Začali sme v Kraliciach nad Oslavou v kostole sv. Mikuláša. Jeho steny sú vyzdobené českými biblickými citátmi z roku 1580. Predstavujú typickú výzdobu bratských zborov a zachovali sa len v dvoch kostoloch v Čechách.

Tu nás privítala výborná, veľmi fundovaná sprievodkyňa, ktorá podrobne rozprávala o histórii Kralíc, a pravdaže predovšetkým o histórii tlačiarne, čo nás najviac zaujímalo. Dôkazom o jej prítomnosti na tomto mieste sú archeologické vykopávky, medzi ktorými s našlo veľa originálnych kovových písmen, ozdobných prvkov, knižného kovania a pracovných nástrojov. Tajná českobratská tlačiareň bola do Kralíc presťahovaná z Ivančic v roku 1578, pretože tu bolo pre ňu bezpečnejšie prostredie. Za 42 rokov jej pôsobenia tu vydala 76 titulov, pričom vrcholom jej tlače je šesťdielna Biblia česká, neskôr nazývaná Kralická.

 

Za Kralickou bibliou

 

Za Kralickou bibliou

 

Z kostola sme prešli pozrieť zvyšky pevnosti a odtiaľ sme išli priamo do pamätníka biblie. Naša sprievodkyňa nám okrem perfektného výkladu aj prakticky predviedla historickú tlačiareň a čerstvo vytlačenú stránku nám venovala. Súčasťou pamätníka je trvalá výstava „J. A. Komenský a tiskárna".

 

Za Kralickou bibliou

 

Za Kralickou bibliou

 

Popoludní sme absolvovali spoločnú prehliadku neďalekého krásneho renesančného zámku v Náměšti nad Oslavou, ktorý je okrem iného známy unikátnou zbierkou prekrásnych veľkoplošných gobelínov. V jeho interiéroch je viacero cenných obrazov, nábytku a tiež ukážok dobového stolovania. Pripomenuli nám tu aj, že kralická tlačiareň bola v roku 1620 prevezená práve na tento zámok a v dobe pre ňu nepriaznivej tu bola ukrytá 8 rokov.

 

Oľga Zlochová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články