V Begeči mali posviacku...

Aj keď veriacich ubúda lebo mladí nemajú záujem o cirkevný život, hŕstka Slovákov evanjelikov v Begeči si zachováva duchovný život a dedičstvo svojich predkov a pravidelne sa stretáva v modlitebni každú nedeľu a pri slávnostných príležitostiach.. Podľa posledného súpisu v tejto srbskej dedine z približne 3 500 obyvateľov, Slovákov je zhruba 500. Asimilácia a mortalita je silnejšia, než natalita a povedomie. Bohoslužby navštevuje pravidelne zo 20 veriacich, hlavne žien. Begečská fília má zhruba 300 členov, ktorí si pravidelne platia cirkevnú daň. Modlitebný dom si begečskí evanjelici postavili roku 1913 a cirkevný zbor je dodnes fíliou hložianskej cirkvi.

 

V Begeči mali posviacku...

 

18. nedeľa po Svätej Trojici pre Slovákov evanjelikov v Begeči sa do dejín zapíše výraznými písmenami. V nedeľu 25.09.2016 sa uskutočnila posviacka z časti vynoveného interiéru modlitebne. Konkrétne pribudli nové lavice kapacity cca 55 miest na sedenie ako aj malý oltár.

Prítomným sa úvodom na nešporných službách prihovoril farár Jaroslav Kopčok.

Túto slávnosť svojou prítomnosťou poctilo asi 30 veriacich z matkocirkvi z Hložian ako aj druhého filiálneho cirkevného zboru z Čelareva, tiež hostia z B.Petrovca a N. Sadu. Samozrejme prišli aj početní domáci viery z Begeču.

Primerané slávnostné bohoslužby a akt posviacky vykonal biskup SEAVC Samuel Vrbovský. Potešiteľné bolo, že tentoraz miestnosť bola tesná a ožila naplno. Počasie akoby bolo objednané....

 

V Begeči mali posviacku...

 

V Begeči mali posviacku...

 

...Je to už druhýkrát ako v Begeči v tejto modlitebnici, v tomto bohumilom filiálnom cirkevnom zbore za krátky čas koná slávnosť posvätenia. Pred tromi rokmi v júni, bola posviacka vynovenej budovy a teraz v modlitebni pribudli nové lavice a oltár... poznamenal biskup SEAVC S. Vrbovský, ktorý si zvolil práve kázeň na tému biblického textu Dobre nám je tu Pane.

V rámci posviacky sa príbehom Prázdnym laviciam farára Charlesa Wagnera z Paríža, prihovorila teologička Janka Kopčoková, pokým spev hudobne sprevádzal kantor Rastislav Dudáš.

 

V Begeči mali posviacku...

 

Terajšia kurátorka Alžbeta Murtínová (ktorá túto funkciu koná 12 rokov) neskrývala nadšenie z vykonaného a zo slávnosti. Vyjadrila vďaku Pánu Bohu a všetkým, ktorí sa pričiňujú o zachovanie duchovného života evanjelikov v Begeči. Spoločnými silami, koľko im aj možnosti postačia, begečskí evanjelici si chránia aj modlitebňu a celkový cirkevný majetok. Na tieto posledné práce vyčlenili 150.000 dinárov a prácou sa osobitne pričinili V. Murtín a B. Dudáš.

Pri tejto príležitosti sa matkocirkev v Hložanoch svojim dvom fíliám – v Begeči a Čelareve rozhodla darovať klimatizáciu.

 

J.G.Činčuráková

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články