IV. Ekumenická duchovná rada

V Selenči prebieha stretnutie zástupcov evanjelickej, rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi zo Srbska, Slovenskej republiky, Česka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Včera tam s prácou štartovala štvrtá Akadémia Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Jej hlavným poslaním je analyzovať prostredníctvom svojich členov stav slovenského duchovného života vo svete a predkladať Generálnej rade Svetového združenia Slovákov v zahraničí iniciatívy a návrhy riešenia aktuálnych problémov.

 

IV. Ekumenická duchovná rada

 

IV. Ekumenická duchovná rada

 

Ekumenická duchovná rada (EDR) vznikla v roku 2013 a za jej predsedu bol zvolený d.p. Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi (SEAVC) v Srbsku, ktorý predsedal aj touto štvrtou schôdzou EDR. Na nej sa zúčastňujú: predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) Vladimír Skalský a členovia Stanislav Bajaník a Viera Denďúrová - Tapalagová, rímskokatolícky kňaz Miroslav Martiš v Plzni z Česka, senior Juraj Bálint zo Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku, farár Dušan Saják z Iloku v Chorvátsku, farár Atilla Szpisák zo Slovenského Komóša v Maďarsku, farári z ECAV na Slovensku Peter Soták z CZ Merník a Jozef Pacek z CZ Kremnica, farár Ján Vida z CZ Báčsky Petrovec a Evka Hlavatá, tajomníčka Biskupského úradu SEAVC v Srbsku.

Keďže EDR v tomto roku svoju schôdzu uskutočnila v Selenči, na nej sa zúčastnili aj duchovní pôsobiaci v tejto osade a to senior Báčskeho seniorátu SEAVC v Srbsku Vladimír Valent a rímskokatolícky kňaz Siniša Tumbas Loketić.

 

IV. Ekumenická duchovná rada

 

IV. Ekumenická duchovná rada

 

Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ako strešná organizácia slovenského sveta združujúca stovku najvýznamnejších spolkov a inštitúcií v 23 krajinách sveta, založením ekumenickej rady chcela zároveň vyjadriť aj úctu k všetkým cirkvám po svete, ktoré popri svojom duchovnom poslaní sú aj poslami slovenskosti.

Po roku 1948 boli z veľkej časti popretŕhané putá slovenského duchovného života medzi Slovenskom a slovenským svetom a tento orgán má preto nanovo zväzovať to, čo bolo prerušené.

 

IV. Ekumenická duchovná rada

 

IV. Ekumenická duchovná rada

 

Zo štvrtej ekumenickej duchovnej rady, sa jej členovia všetkým Slovákom v diaspóre, bez ohľadu na vierovyznanie prihovárajú dolu uvedeným spoločným posolstvom a dnes sa ďakovným listom chceli zavďačiť aj zakladateľovi sústavy Slovan Progres Jurajovi Bockovi a to nielen za to, že bol hostiteľom dnešnej Ekumenickej duchovnej rady, ale aj za to, že od samotného začiatku pomáha a pomohol, aby táto ekumenická duchovná rada vznikla. Odovzdali mu i symbolický darček, futbalistický dres. Veľmi ho tým potešili, keďže v mladosti rád hrával futbal. Priatelia a známi ho totiž dodnes volajú Džajo, podľa známej futbalovej hviezdy Dragana Džajića. Keďže najčastejšie v mužstve hrával v tričku s číslom desať, aj tento darovaný dres mal číslicu 10 a na ňom boli symboly Slovenskej republiky a vytlačené meno Juraj Bocka a prímeno Džajo.

Členovia Ekumenickej duchovnej rady si v popoludňajších hodinách obzreli evanjelický a katolícky kostol v Selenči a navštívili Báč.

Štvrtá Ekumenická duchovná rada s prácou končí zajtra.

 

IV. Ekumenická duchovná rada

 

POSOLSTVO

Slovákom vo svete zo IV. Akadémie Ekumenickej duchovnej rady slovenských zahraničných, kresťanských duchovných a ich hostí pri SZSZ,
Selenča – Srbsko – 5. október 2016

Motto: Blažení milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo (Matúš, Reč – kázeň na Hore, 5-7)

My slovenskí kresťanskí zahraniční duchovní zasielame úprimný pozdrav Slovákom vo svete všade, kde pôsobia v prospech slovenskej a národnej identity. Pozdravujeme bratov kňazov a želáme im v službách pre náš národ vo svete veľa Božej priazne. Pozdravujeme slovenské rodiny a každého, komu záležalo a záleží na perspektíve nášho národa vo svete. Nech Pánovo milosrdenstvo chráni nás všetkých pred nebezpečenstvami a nástrahami doby. Oceňujeme každého, kto prikladá svoj um, pracovitú ruku aj vo výrobe a vzdelávaní slovenskej mládeže vo svete. Nech sa zveľaďuje a zušľachťuje naše národné spoločenstvo aj po všetkých stránkach jeho duchovného života.

Za všetkých členov Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov vo svete

Samuel Vrbovský,biskup                                                                       Vladimír Skalský
Predseda EDR SZSZS – Nový Sad                                                             predseda SZSZ – Praha

 

Od:
Stanislav Bajaník
Viera D. Tapalagová

 

Katarína Pucovská

 

http://www.kulpin.net/archiv/22-%20aktuality/aktuality/6388-ekumenicka-duchovna-rada

 

Komentárov  

-1 #1 kde sú naši farári???dex 2016-10-07 15:59
Nevidieť na fotke ani Zahorca ani Kopčoka ani Javornka...A ani Nímeta. Kde sú- vie niekto?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články