Deň školy a Sen svätojánskej noci

Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci bolo založené 1. októbra 1919, teda o tri roky táto naša inštitúcia bude oslavovať sté výročie. Na oslavu sa kolektív školy náležite pripráva a v ústrety takému významnému jubileu, viac než inokedy, zamestnanci prekutávajú po rôznych záznamoch a vyhľadávajú jubileá, ktorými by avizovali blížiace sa veľké oslavy. Tak v tomto roku, keď si pripomíname 150 rokov prvej divadelnej premiéry v Petrovci, gymnázium na včerajších oslavách Dňa školy, tiež chcelo osláviť svoje divadelné jubileum. Roku 1926 žiaci tejto školy premiérovali Shakespearea a rovnakú predlohu, Sen svätojánskej noci, si zvolili aj po 90 rokoch.

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Údaj, že v predstavení hralo až 17 žiakov, s ktorými pracovali dve prednášateľky slovenčiny: Annamária Boldocká-Grbićová a Marta Pavčoková, k čomu treba pridať aj technickú podporu ďalších niekoľkých žiakov a profesorov... a všetci si tento neľahký záväzok nebrali na ľahkú váhu, iste posmeľuje. Treba preto veriť že sa gymnázium vo svojej plnej kráse zaleskne aj v roku stých narodenín a bude sa skvieť aj vo svojom ďalšom storočí.

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Roku 1616 umrel William Shakespeare (400 rokov), roku 1866 bola v Petrovci prvá divadelná premiéra (150), roku 1926 premiérovali Shakespearea žiaci Gymnázia v Petrovci (90) a roku 2016 žiaci tejto vzdelávacej ustanovizne zahrali Sen svätojánskej noci v preklade Ľubomíra Feldeka, ktorý zajtra oslavuje svoje osemdesiatiny. Režisér predstavenia Ján Čáni v tomto roku oslávil 45. narodeniny. V znamení ešte aj ďalších jubileí sa niesol včerajší Deň školy Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Na oslave sa kolektív školy primerane zavďačil svojim pracovníkom: za odpracovaných 35 rokov Samuelovi Stracinskému a riaditeľke Anne Medveďovej, Nataši Struhárovej za 30, Annamárii Boldockej-Grbićovej a Jankovi Eliášovi za 20 a Stanislavovi Bohušovi za 10 odpracovaných rokov.

 

Odmenení žiaci a správca žiackeho domova Ondrej Koroš

 

Odmenení žiaci a správca žiackeho domova Ondrej Koroš

 

Jubilanti a riaditeľka gymnázia Anna Medveďová

 

Jubilanti a riaditeľka gymnázia Anna Medveďová

 

Deň školy a Sen svätojánskej noci

 

Na začiatku programu, ktorý prebiehal v gymnaziálnej slávnostnej sieni hostí privítala riaditeľka gymnázia Anna Medveďová a prihovorili sa: predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić, riaditeľ Gymnázia na Párovskej v Nitre Martin Chudík a veľvyslanec Republiky Cyprus v Belehrade Constantinos Eliades. V pokračovaní programu predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová udelila štipendiá Národnostnej rady piatim gymnazistom: Emílii-Jane Pálešovej z Erdevíka, Branislavovi Popovi zo Starej Pazovy, Ivete Galasovej z Padiny a Pivničankám Taničke Klúčikovej a Jozefíne Kámaňovej z Pivnice. Za podporu NRSNM poďakoval sa správca žiackeho domova Ondrej Koroš.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články