15. 10. Svetový deň vidieckych žien

Svetový deň vidieckych žien, pripadajúci na 15. októbra, má ľudstvu pripomenúť významnú úlohu, ktorú zohrávajú vidiecke ženy pri rozvoji poľnohospodárstva a vidieka, pri zlepšovaní potravinovej bezpečnosti i odstraňovaní chudoby na vidieku. Pri príležitosti osláv tohto dňa Ústav pre rovnoprávnosť pohlaví, Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť AP Vojvodiny a mesto Zreňanin usporiadali VIII. Veľtrh tvorby vidieckych žien vo Vojvodine. Prebiehal dnes popoludní na ústrednom námestí v Zreňanine, pred mestskou radnicou.

 

Foto: Ivan Pancic

 

Foto: Ivan Pancic

 

Na podujatí svoju tvorbu prezentovalo vyše 200 združení žien z 37 obcí a miest z Vojvodiny. Tradične sa na ňom zúčastnili aj ženské spolky a združenia a predstaviteľky z našich slovenských vojvodinských dedín.

 

Foto: Klik FM

 

Foto: Klik FM

 

Foto: Klik FM

 

Foto: Klik FM

 

Foto: Klik FM

 

Foto: Klik FM

 

Foto: Klik FM

 

Foto: Klik FM

 

Prvýkrát sa Medzinárodný deň vidieckych žien slávil 15. októbra 2008. Rozhodlo o tom Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii z 18. decembra 2007. Na štvrtej Svetovej konferencii o ženách v Pekingu v roku 1995 účastníčky navrhli, aby sa Medzinárodný deň vidieckych žien slávil 15. októbra pred Medzinárodným dňom potravy.

Podobný článok:
http://www.kulpin.net/literarne-okienko/22-aktuality/aktuality/7416-medzinarodny-den-vidieckych-zien

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články