Za horami, za dolami...

... a pred takmer tromi storočiami sa prví Slováci usadili na území dnešnej Vojvodiny. Za horami, za dolami je názov výstavy nainštalovanej v Múzeu Vojvodiny, ktorú bližšie ozrejmuje podtitul Tri storočia Slovákov vo Vojvodine. Historický segment výstavy sa teda začína prisťahovaním a organizovaním náboženského života a školstva v 18. storočí. Časový tristoročný priebeh je zobrazený tematickými celkami svedčiacimi o rozvoji kultúrnych, hospodárskych a národnostných ustanovizní. Výstava vznikla spoluprácou Múzea Vojvodiny s početnými inštitúciami a je skutočne jedinečná. Sprievodné texty k vystaveným predmetom sú dvojjazyčné, ozrejmujú po srbsky, ale aj v slovenčine, bližšie o čo ide. Vojvodinské múzeum doteraz spracovalo históriu Maďarov, Nemcov a teraz aj Slovákov – povedala riaditeľka Múzea Ágnes Ózerová a dodala, že vo svojich zbierkach majú vyše 1 500 predmetov zo života tunajších Slovákov.

 

Výstava sa začína obrazom panovníčky Márie Terézie, vedľa ktorého stojí opis sťahovania Slovákov

 

Výstava sa začína obrazom panovníčky Márie Terézie, vedľa ktorého stojí opis sťahovania Slovákov

 

Za horami, za dolami...

 

Za horami, za dolami...

 

Je tam aj nedávno reštaurovaný veľký obraz Andreja Hadíka, grófa Futockého panstva, ako aj jeho klobúk, o čom sme písali TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/9483-grof-hadik.

 

Za horami, za dolami...

 

Duchovný život a vzácne Biblie a slovenský evanjelický kancionál Cithara sanctorum, Tranoscius, čo si zo sebou prinášali Slováci pri sťahovaní na Dolnú zem, sú osobitne spracované.

 

Za horami, za dolami...

 

Vystavený je aj 200 ročný herbár Andreja Volného, ktorý bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku osobitného významu a je pod ochranu štátu. O herbári TU:
http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/7118-v-sr-karlovciach-200-rocny-herbar-andreja-volneho

 

Za horami, za dolami...

 

Na výstave si možno obzrieť aj vzácne hodnotné knihy. Medzi iným aj Kollárovu Sláwy dceru z roku 1832.

 

Za horami, za dolami...

 

Dôležitú zložku výstavy tvoria sprievodné texty pri exponátoch, ktoré vysvetľujú nielen reálne predmety, ale aj kultúrne a politické vzťahy Slovákov a Srbov na území dnešnej Vojvodiny. Okrem iného v nich píše aj toto: " Pre dôslednú obranu menšinových národov sa Svetozar Miletić tešil medzi Slovákmi veľkej popularite. Bol vyhlásený za čestného občana Turčianskeho Svätého Martina."

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Tradície, kroje, remeslá, história... všetko je tam. Nakoniec sme vystriehli aj živý dôkaz o tom, že si pôvodné vážime a dodnes zachovávame...

 

Za horami, za dolami...

 

Za horami, za dolami...

 

Za horami, za dolami...

 

Za horami, za dolami...

 

Za horami, za dolami...

 

Výstavu Za horami, za dolami otvoril Miroslav Štatkić, pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami. Tento viacročný projekt vojvodinského múzea zrealizovali kustódi, etnológovia, historici a kunsthistorici: Anna Séčová-Pintírová, Katarína Radisavljevićová, Aleksandar Petijević, Tatjana Bugarská, Vojislav Martinov, Mirjana Lakićová, Čarna Milinkovićová a Aleksandra Stefanovová.

Okrem Ágnes Ózerovej o výstave sa zmienil aj Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov. V hudobných predeloch otváracieho ceremoniálu vystúpila Katarína Mosnáková-Bagľašová za sprievodu harmonikára Ondreja Maglovského a pieseň Keď sa Slovák ta do sveta poberal v modernej úprave na kontrabase zahral Ervín Malina za sprievodu Maje Alvanovićovej. Verše zo slovenskej vojvodinskej literatúry prečítala Iveta Galasová.

 

Za horami, za dolami...

 

Za horami, za dolami...

 

Anne Séčovej-Pintírovej na úspešnej výstave gratuloval aj Pavel Čáni

 

Anne Séčovej-Pintírovej na úspešnej výstave gratuloval aj Pavel Čáni

 

Výstava bola otvorená včera a v Novom Sade si ju návštevníci budú môcť pozrieť do decembra. Jednotlivé jej časti budú prezentované aj v niektorých našich slovenských prostrediach, avšak tie najvzácnejšie exponáty sa sťahovať iste nebudú. V Múzeu Vojvodiny sú totiž vystavené aj veľmi vzácne obrazy, zápisy a knihy, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

0 #2 Slávnosť s leskom a patinouValent, Belehrad 2016-10-28 17:11
Mienim, že Múzeum Vojvodiny v Novom Sade s úctou k bohatstvu ľudovej činnosti i kultúry (tiež iným hmotným a nehmotným hodnotám) touto výstavou svedčí o tradičných materiálnych a iných hodnotách života etnických spoločenstiev na území Srbska a osobite vo Vojvodine. Pochvalu vyjadrujem odbornému oceneniu zvolených exponátov a k archivným predmetom, im sprevádzajucím textom výstavy Tri storočia Slovákov vo Vojvodine.
Výstava patrí časti ľudovej kultúry slovenskej komunity v Srbsku. Krásou dominuje šatstvo (prevažne sviatočné so sprievodnými výšivkami), ale nevystalo ani ošatenie bohatých i chudobných. Pekne zachované a vystavené sú i náčinie, náboženské knihy, fotografie osobností, umelecké obrazy a iné dedičstvo. Všetko to vlastní nielen lesk ale i patinu svedčiacu o používaní obleka, náčinia, vecí, Biblie, kníh. Záujemci tak majú možnosť úchvatne sa stretnuť s niekdajšími zvykmi, z každodenným životom Slovákov v Srbsku.
Že sa taká slávnosť udiala česť patrí pani Anne Séčovej - Pintírovej, s ktorou som mal česť dávnejšie sa zoznámiť, i jej spolupracovníčkam v Múzeu. Čest tej práci !
Potešila by ma správa, že výstavu navštívia, organizovane, žiaci Nového Sadu, zo slovenských škôl vo Vojvodine. Pochvalyhodné, k náuke smerujúce, bude keď výstava, jej časť, zavíta na lokality sveta, na ktorých žije a pôsobí aj slovenská komunita, do Slovenskej republike. Slovenské vládne i mimovládne organizácie v Srbsku pokúste sa to zrealizovať !!!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #1 KrásaMiroslav benka 2016-10-28 07:55
Krása našich mamičiek a otcov! Gratulujem.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články