Strom reformácie v Báčskej Palanke

Pamiatku reformácie, sviatok ktorý si každoročne pripomínajú evanjelickí kresťania na celom svete, tohto roku sme v báčskopalanskom cirkevnom zbore začali oslavovať 30. októbra vysadením Stromu reformácie. Zaujímavá myšlienka – "Strom reformácie" našla svoju živnú pôdu aj v tomto našom cirkevnom zbore. Ide o akciu sadenia stromov, kde sa do konca roka 2017, keď sa bude oslavovať 500 rokov reformácie, má šírom sveta v evanjelických cirkvách a spoločenstvách zasadiť práve 500 stromov reformácie.

 

Martin Kováč a Vladimír Grňa

 

Martin Kováč a Vladimír Grňa

 

V báčskopalanskom cirkevnom zbore bol zasadený jeden z tých stromov – Strom reformácie s poradovým číslom 140. Vysadili sme javor červený, čiže po latinsky Acer Rubrum. Javor – skrze symboliky Slovákov a slovenského národu a červený skrze ťažkostí, ktoré sú prítomne v každej cirkvi, ktoré prežíval reformátor Dr. Martin Luther a ktoré prežíva aj každý jednotlivec vo vlastnom živote, ale aj skrze lásky, ktorú aj naďalej zachováva každý človek vo svojom srdci oproti blížnym a oproti Pánu Bohu.

 

Strom reformácie v Báčskej Palanke

 

Na predpoludňajších službách, spojených so sadením stromu, sa zišla pozoruhodná skupina členov zboru. Vo dvore cirkevného zboru, pri mieste ktoré bolo určené na sadenie Stromu reformácie, sa predstavila mládež ktorá predniesla dialóg z Lutherovho času, z mesta Worms pred cisárom Karolom Piatym. Pre túto príležitosť mládež spoločne prichystali Lýdia Čiefová a Martin Kováč, ktorí sa po vystúpení mládeže na priliehavý spôsob prihovoril všetkým prítomným.

 

Strom reformácie v Báčskej Palanke

 

Pokračovalo sa so sadením stromu, a to tak ako je aj certifikátom určené, zasadili ho domáci farár Vladimír Grňa, dozorca Zdenko Červenák, kurátor Vladimír Kováč, presbyter Martin Kováč, a pripojil sa aj poddozorca Jozef Čobrda. Po zasadení Stromu, bola odhalená aj tabuľa, ako pamiatka na túto aktivitu.

 

Strom reformácie v Báčskej Palanke

 

Po ukončeniu týchto výnimočných služieb, ktoré boli aj užitočné (lebo zasadiť strom je vždy užitočná vec) pokračovalo sa s obedom a voľným kamarátením cirkevníkov, ktorí mali príležitosť prežiť príjemné a nie každodenné chvíle, pobožné a veselé. Po ukončení obedu, Martin Kováč daroval cirkevnému zboru obraz Dar Boží, s ktorým sa predstavil na tohtoročnej výstave KEBY... v Kulpíne.

 

Strom reformácie v Báčskej Palanke

 

Vďaka Pánu, táto udalosť v tomto malom cirkevnom zbore bola slávnostne zasvätená. Domáci cirkevníci sa touto príležitosťou poďakúvajú aj všetkým tým, ktorí finančne podporili túto aktivitu, a všetkým tým, ktorí pridali ruku k dielu a postarali sa, aby akcia sadenia Stromu reformácie bola úspešne ukončená.

 

Martin Kováč

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články