Všechsvätých a Pamiatka zosnulých

"Láska je jediná sila, ktorá dokáže zmeniť nepriateľa v priateľa," povedal náš reformátor Martin Luther. Taktiež aj podľa Biblie, iba jedna vec, jeden cit neprestáva ani na cintoríne, ale trvá, ide až za hrob. Je to láska. Láska hrobom nekončí, iba čaká. Mnohí v láske a s láskou chodia na cintorín, lebo tam odpočíva niekto, koho mali radi. Spomínajme na zosnulých, aby si aj na nás potom spomínali. Memento mori – pamätaj na smrť, aby ťa nenašla nepripraveného. Včera bolo Všechsvätých, dnes je Pamiatka zosnulých.

 

Všechsvätých a Pamiatka zosnulých

 

Zvyky späté s týmito dňami (1. a 2. november) sa od seba odlišujú v jednotlivých krajinách, regiónoch a kontinentoch. Aj samotný názov býva odlišný: od toho „všechsvätých" s viacerými modifikáciami – napríklad „všisviat", „šeckích svatích", „všicki svati" alebo aj dušičky, zadušnice, Svih svetih i Dušni dan. Avšak, bez ohľadu na pomenovanie a dátum, podstata sviatkov je rovnaká a súvisí so smrťou a zosnulými.

Jeseň, keď opadáva lístie a zvlášť november, je obdobím, kedy sa zintenzívňujú spomienky na našich zosnulých. V evanjelických cirkvách si pamiatku na zosnulých pripomínajú vskutku počas celého novembra a vrcholí to v poslednú nedeľu cirkevného roka, ktorá sa nazýva Nedeľa večnosti.

 

Všechsvätých a Pamiatka zosnulých

 

Sviatok všetkých svätých - Svih svetih (1. november) rímskokatolícki veriaci oslavujú ako deň, ktorý je venovaný všetkým svätým mučeníkom a po ňom nasleduje Pamiatka zosnulých čiže Dušni dan, ktorý pripadá na 2. novembra.

Pravoslávni veriaci v Srbsku si na zosnulých spomínajú v tzv. zadušnice, ktoré pripadajú vždy v sobotu a je ich podľa ročných období 4 v roku. Jesenné - Mitrovske zadušnice sa svätia v sobotu pred Mitrovdan (ktorý je nepohyblivý sviatok a oslavuje sa vždy 8. novembra), keď sa slúžia zádušné omše tzv. pomeni i parastosi. Podľa pravoslávneho zvyku vtedy sa zapaľujú sviečky a pri hroboch sa necháva strava pre pokoj duší zosnulých.

V kulpínskom evanjelickom cirkevnom zbore si uctia pamiatku zosnulých na nedeľu 6. novembra na predpoludňajších bohoslužbách. V rovnaký deň o 18,00 h v kostole usporiadajú prezentáciu CD kulpínskeho spevokolu, na ktorú z tohto zboru všetkých srdečne povolávajú.

 

Všechsvätých a Pamiatka zosnulých

 

Z veľkého množstva výrokov doktora Martina Luthera vyberám ešte jeden o hudbe: Hudba je najlepšie umenie. Zaháňa smútok.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články