43. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov

V Štúdiu M Novosadského rozhlasu dnes odznela 43. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov. Toto podujatie patrí medzi najstaršie osobitné programové akcie Rádia Nový Sad. Úvodom sa v mene organizátora prihovoril zodpovedný redaktor Redakcie v slovenskej reči Ján Širka. Súťaž otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) Anna Tomanová-Makanová. Po ich prejavoch javisko už potom patrilo milovníkom umeleckého slova, ktorí svoje recitačné kvality prejavili v plnej kráse.

 

Odmenení účastníci (Foto: Miruška Kočišová)

 

Odmenení účastníci (Foto: Miruška Kočišová)

 

Aj tohto roku žiaci základných a stredných škôl a jedna vysokoškoláčka súťažili v kategórii prózy a poézie. Prihlásených bolo vyše šesťdesiat recitátorov, avšak na súťaž prišlo iba 49 z B. Petrovca, Aradáča, Selenče, Erdevíka, Kovačice, Padiny, Bingule, Ľuby, Kysáča, Lalite, Suseka, Šídu, Bieleho Blata, St. Pazovy, Pivnice a Nového Sadu.

Treba poznamenať, že tohto roku boli evidentní početní účastníci, ktorí sa slovenčinu vyučujú v rámci predmetu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry. Výber autorov a diel bol tiež pestrejší a iba jedna autorka sa viackrát opakovala.

Výkony účastníkov sledovala a hodnotila porota v zložení: Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka), Zuzana Týrová a Karmena Zorňanová (členky posudzovacej poroty). Aj tohto roku rozhodovali nuansy a porota vôbec nemala ľahkú prácu. No po posúdení kvality prednesu v každej kategórii recitátorov sa nakoniec porota zhodla na týchto víťazoch:

V kategórii poézia nižšie ročník prvú cenu si vyrecitoval Filip Gál IV.tr. Aradáč (F.Hrubín – Deduškova šištička), druhá cena Anabela Myjavcová IV.tr. B. Petrovec (M.R. Martáková – Uväznená veverička), pokým tretiu cenu porota udelila tiež petrovskému štvrtákovi Milanovi Hansmanovi, ktorý predniesol báseň Okuliare Ľudmily Podjavorinskej.

V kategórii prednes prózy sa zúčastnilo sedem žiakov vyššých tried. V nej zvíťazila šiestačka Elena Straková z Kovačice (M.K.Jonášová – Višňový lekvár) , druhá bola Ivana Zorňanová siedmačka z Erdevíka (M.K.Jonášová – úryvok z diela Čokoľvek robím, je zle) a tretiu cenu získala Hana Katarína Ďurovková ôsmačka z Kysáča, ktorú oslovila tiež tvorba M.K.Jonášovej – Mám ho ja pobozkať.

Keď ide o kategóriu prednes poézie žiakov vyšších ročníkov, konkurencia bola silná. Na porotu zapôsobil prednes piataka Andreja Simendića zo Starej Pazovy (Ľ. Feldek – Rozprávka o veľkom hlade), druhou cenou sa ovenčila petrovská piatačka Marcela Gániová (E. Majnárovej – Zvedavá myška), pokým porota tohto roku udelila dve rovnoprávne tretie ceny. Získali ich Pivničanka Ema Pudelková žiačka šiesteho ročníka (V. Ševčík – Biela móda) a siedmačka Jana Kalapišová z Bieleho Blata (J.Mokoš – Cibuľa).

V kategórii prednesu poézie stredoškolákov a študentov predstaviteľka SKUS hrdinu J. Čmelíka Ema Kočišová sa inšpirovala básňou Miroslava Válka Dotyky a získala prvú cenu, žiačka petrovského gymnázia Iveta Galasová recitovala báseň Krájanie od Vojtecha Mihálika a porota jej udelila druhú cenu, pokým žiak novosadskej Strednej zdravotníckej školy Martin Krajčík predniesol recitáciu Dedo môjho deda od P.Saba Bohuša a pre svoj prednes získal tretiu cenu.

Tohto roku porota udelila aj osobitnú cenu za niekoľkoročnú sústavnú prácu na poli umeleckého prednesu a aj na tento spôsob si zachovávajú a pestujú materčinu základnej škole Nestora Žučného v Laliti.

K tomuto treba spomenúť, že porota organizátorom navrhla do budúcna utvoriť ďalšiu kategóriu pre účastníkov, ktorí sa slovenský jazyk vyučujú v rámci voliteľného predmetu.

Odmeny pre víťazov zabezpečila Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov. Odmeneným ich odovzdala koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová a predsedníčka MSS K. M. Melichová, ktorá sa zároveň aj poďakovala všetkým účastníkom a ich mentorom za neutíchajúcu snahu a úsilie udržovania úrovne hovoreného slova. Anna Asodyová úspešne moderovala program.

Interprétom hovoreného slova sa do rúk dostali ďakovné listy za účasť a víťazom knižné odmeny a cesta do Bratislavy na Mikulášske trhy.

 

Prezentácia CD (Foto: Juraj Súdi)

 

Prezentácia CD (Foto: Juraj Súdi)

 

43.ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov spestrili hudobníci a speváci žiackeho súboru Orchestrík zo Selenče pod taktovkou pedagóga Juraja Súdiho a žiacka spevácka skupina základoškolákov z Báčskeho Petrovca s ktorými pracuje profesorka Mariena Stankovićová-Kriváková. Menovaní prezentovali spoločné cédečko, ktoré bude doplnkom k učebnici z hudobnej výchovy pre tretí ročník základných škôl.

 

Jasminka Činčuráková-Galambošová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články