13. festival Zuzany Kardelisovej

Festival Zuzany Kardelisovej otvorili v piatok, v sobotu pokračoval a včerajším vyhlásením víťazov ho uzavreli. Cenu za najlepšie predstavenie získalo Ochotnícke divadlo KC Kysáč za hru Vladimíra Hurbana Vladimírova Zámka škripí a režisérka tohto predstavenia Svetlana Gašková získala aj cenu za réžiu a dramaturgiu. Kysáčania nás teda budú reprezentovať na festivale Aničky Jurkjovičovej v Novom meste nad Váhom na Slovensku.

 

13. festival Zuzany Kardelisovej

 

13. festival Zuzany Kardelisovej

 

Osobitnú cenu KC Kysáč dostal učiteľ Michal Gombár za celoživotné dielo, diplom za dlhoročné, všestranné a nezištné angažovanie sa v ochotníckom divadle v Kysáči dostala Tatiana Klinková z Kysáča, osobitnú cenu KC Kysáč udelili Združeniu občanov kolektívu kreatívnych amatérov KOKRAM z Kovačice za zveľadenie ochotníckeho divadla v Kovačici. Cenu Zuzany Kardelisovej za najlepšie stvárnenú úlohu ženy v predstavení na festivale odborná porota udelila Ivane Oravcovej z Divadla 21 Opatova, z Trenčína zo Slovenska za rolu Opaly Kronkieovej v predstavení To ste vy pán Taner?

 

13. festival Zuzany Kardelisovej

 

13. festival Zuzany Kardelisovej

 

V mene odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení Ján Kohút, predseda a Milina Chrťanová a Ján Jambrich, členovia zdôvodnenie prečítala Milina Chrťanová a najúspešnejším ceny odovzdal riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový.

Na záver festivalu na počesť odmenených Slovenské vojvodinské divadlo zahralo inscenáciu Pod baldachýnom – koncertné spomínanie si na Mariutku a tak... v réžii Ľuboslava Majeru.

Okrem odmeneného kysáčskeho súboru, ktorý sa predstavil v prvý festivalový večer, v rámci súťažiacej časti vystúpili súbory: združenia KOKRAM z Kovačice s predlohou Tma autora a režiséra Dragana Karlečíka, Divadlo 21 Opatová – Trenčín s hrou To ste vy pán Taner? v réžii Romana Oravca a divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova s hrou Maratónci bežia čestné kolo.

V prvý festivalový deň po pietnej spomienke pri hrobke Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne, večer na otvorení Festivalu sa na úvod prihovorila Svetlana Gašková a riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový. Festival otvorila Tatjana Banjanin, námestníčka pokrajinského tajomníka pre podujatia, festivaly a amaterizmus.

 

13. festival Zuzany Kardelisovej

 

13. festival Zuzany Kardelisovej

 

Organizátorom tohto Festivalu ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti je Kultúrne centrum Kysáč.

Na ňom vystúpili:

Ochotnícke divadlo KC Kysáč
pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč
Vladimír Hurban Vladimírov: Zámka škripí
Réžia: Svetlana Gašková

Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov Kokram, Kovačica
Dragan Karlečík: Tma
Réžia: Dragan Karlečík

Divadlo 21, Opatová – Slovenská republika
John Patrick: To ste vy, pán Taner?
Réžia: Roman Oravec

Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova
Dušan Kovačević: Maratónci bežia čestné kolo
Preklad: Ján Jankovič
Réžia: Alexander Bako

Na počesť odmenených Slovenské vojvodinské divadlo zahralo Pod baldachýnom – koncertné spomínanie si na Mariutku a tak... Ľuboslava Majeru.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články