Bibliotéka 2016

V období od 10. do 13. novembra 2016 na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2016 v Bratislave bude aj v tomto roku spoločný stánok dolnozemských Slovákov. Tentoraz budú priamo zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska. Nájdete ich v Hale D, ulička Vojtecha Zamarovského, stánok č. 305. Okrem týchto spoločných aktivitách dolnozemských Slovákov, o ktorých informuje predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku z Nadlaku v Rumunsku Ivan Miroslav Ambruš, na Bibliotéke budú prezentované aj ďalšie diela našich spisovateľov, medzi iným aj básnická zbierka Radomira Andrića Až na jednu vec v preklade Miroslava Demáka a Martina Prebudilu. Memoárovú knihu Päť ročných období Viery Benkovej a knihu o detskom folklóre v Jánošíku Detstvo našich predkov Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej vydalo SVC a ony budú predstavené vo štvrtok v rámci prezentácie tohto vydavateľstva z Báčskeho Petrovca. V piatok sa predstaví vydavateľstvo MSS a osobitne sa bude hovoriť o knihe Eseje zostavovateliek Etely Farkašovej a Viery Benkovej. Tiež v piatok bude aj prezentácia monografie doc. PhDr. Michala Babiaka, PhD.: Tradícia a identita.

 

Bibliotéka 2016

 

ŠTVRTOK, 10.11.2016:

15,00 Slovenské múzy v Maďarsku
prezentácia krásnej literatúry Slovákov v Maďarsku za účasti predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, pani Alžbety Hollerovej Račkovej a niektorých autorov.

16,00 Výber z nových knižných titulov Slovákov v Maďarsku
prezentácia odborných publikácií za účasti predsedníčky CSSM, pani Alžbety Hollerovej Račkovej a niektorých autorov.

17,00 Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci – Srbsko
Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek za prítomnosti riaditeľa SVC, pána Vladimíra Valentíka.

 

Po Bibliotéke knihu Detstvo našich predkov Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej predstavia aj v Jánošíku

 

Po Bibliotéke knihu Detstvo našich predkov Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej predstavia aj v Jánošíku

 

PIATOK, 11.11.2016:

15,00 Matica slovenská v Srbsku
Prezentácia vydavateľskej produkcie za prítomnosti predsedníčky MSS, pani Kataríny Melegovej Melichovej.
Prezentácia antológie esejí slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme Eseje, ktorú zostavili Viera Benková a Etela Farkašová za prítomnosti niektorých autoriek.
Knihu prezentuje: Hana Košková

16,00 Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku – Rumunsko
Prezentácia vydavateľskej produkcie za prítomnosti predsedu KVSIK, básnika Ivana Miroslava Ambruša.
Prezentácia monografie prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD.: Naši vo svete – Slováci južne od hranice Slovenska 1, za účasti autora.
Knihu prezentuje: doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.
Prezentácia monografie doc. PhDr. Michala Babiaka, PhD.: Tradícia a identita, za účasti autora.
Knihu prezentuje: doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD.
Prezentácie Moderuje: Mária Katarína Hrkľová.

 

SOBOTA 12. 11. 2016:

18,00 Prezentácia básnickej zbierky predsedu Združenia spisovateľov Srbska Radomira Andrića Až na jednu vec, ktorú vydal Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so Združenímspisovateľov Srbska

 

Bibliotéka 2016

 

Otváracie hodiny:

- štvrtok, 10.11. od 9,00 – 20,00;
- piatok, 11.11. od 9,00 – 20,00;
- sobota, 12.11. od 10,00 – 20,00;
- nedeľa, 13.11. od 10,00 – 18,00.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články