Sv. Katarína

V ľudových predstavách sa deň Kataríny chápal ako prvý zimný deň (Na sv. Katarínu skrývame sa pod perinu). Platí preň zákaz ženských prác (pradenie, šitie) a ranných návštev žien, lebo osoba ženského pohlavia na tento deň prináša domu škodu, a to aj vtedy, ak vôbec nemala takýto úmysel. V poverovom myslení nedodržanie zákazov malo za následok zbieranie sa prstov v čase letných prác, resp. rozbíjanie riadu po celý rok. V posledných storočiach sa rozšírilo púčkovanie konárikov, za pomoci ktorých si dievčatá veštili skorý vydaj, ženy úrodu ovocia alebo splnenie iného želania za predpokladu, že halúzka rozkvitla do Štedrého dňa.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Na Katarínu sa konali posledné tanečné zábavy, pretože štyri týždne pred Vianocami sa začína advent, počas ktorého na základe uznesenia cirkevnej synody v Cáchach roku 922 boli prísne zakázané akékoľvek zábavy a svadby. Vojvodinskí Slováci dodnes usporadúvajú Katarínske tanečné zábavy.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

V ľudových predstavách sa tento deň chápal ako stridží deň. Stridžie dni je názov dní, v ktorých sa podľa poverových predstáv predpokladala zvýšená aktivita nepriaznivých síl. Viazali sa na významné dni zimného slnovratu na Katarínu, Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu, Tomáša. Podľa mýtického myslenia sa predlžovanie nocí a krátenie dní stotožňovalo s víťazstvom tmy - zla nad dobrom – svetlom. Za stridžie dni sa považovali aj dni okolo Veľkej noci, 1. máj, deň letného slnovratu (21. jún), všetky dni, v ktorých sa konali obrady prechodu (krst, svadba, pohreb a i.) a významné dni v hospodárskej činnosti (kúpa a predaj dobytka). Podľa predstáv ľudu sa strigy usilovali vniknúť predovšetkým do stajní, aby odobrali kravám mlieko. V spomínané dni nikto nikomu nič nepredal, aby rodine nikto neuškodil. Tiež predstava o prvom návštevníkovi bola prítomná po tieto dni. Vítanejší bol ako hosť muž a po ňom už mohol prísť ktokoľvek, na osud domácnosti nemohol mať žiaden vplyv.

 

Anna Séčová- Pintírová

 

Viac TU: http://www.slovackizavod.org.rs/imendan/pregled/1871

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články