Kniha pod stromček: Jednozubý úsmev

Viacročná, úspešná spolupráca dvoch významných spisovateliek Viery Benkovej zo Srbska a Etely Farkašovej zo Slovenska ďalej pokračuje a stále uisťuje o výrazných paralelách a živých sponách medzi slovenskými literatúrami v materskej krajine a na Dolnej zemi. Dve autorky doteraz spoločne zostavili tri antológie a v nich zhrnuli poéziu a prózu pre dospelých, ktorú napísali spisovateľky zo Slovenska a Dolnej zeme. Po týchto knihách priam sa žiadal i výber z detskej literatúry s feministickým aspektom, takže sa dve literátky rozhodli urobiť najprv antológiu detskej prózy, ktorú vydali pod názvom Jednozubý úsmev a ktorá v týchto dňoch (2016-12-15) vyšla vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku, v edícii Matičné súzvuky.

 

Kniha pod stromček: Jednozubý úsmev

 

Doteraz E. Farkašová a V. Benková spoločne urobili výber z básnickej tvorby autoriek zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska, ktorý pomenovali Plášť bohyne (Matica slovenská v Srbsku a Vydavateľstvo Ivana Krasku z Nadlaku, 2011), antológiu Studienky (Matica slovenská v Srbsku, Báčsky Petrovec 2014), kde zhrnuli 18 poviedok slovenských spisovateliek z materskej krajiny a Dolnej zeme a Eseje (Matica slovenská v Srbsku, 2016), čo je výber esejisickej a vedeckej tvorby spisovateliek z uvedených krajín.

Zostavovateľky E. Farkašová a V. Benková do novej antológie vybrali poviedky afirmovaných autoriek zo Slovenska a Dolnej zeme, ktoré píšu pre deti. Mnohé majú za sebou viac pozoruhodných kníh a zbierok a niektoré sú preložené aj do svetových jazykov. Zo Slovenska je tu až 11 spisovateliek – medzi nimi: Viera Švenková, Zuzana Kuglerová, Hana Košková, Beata Panáková, Dana Podracká a i. a z Dolnej zeme: Mária Kotvášová-Jonášová, Anna Rau Lehotská, Dagmar Anoca, Anna Kukučková, Anna Majerová a najnovšie i Katarína Mosnáková-Bagľašová. V ich poviedkach si najmladší čitatelia nájdu „kus svojho detstva" – hravého a bezstarostného obdobia plného snov a nápadov. Mnohé otázky, problémy a rodinné vzťahy silne vplývajú na svet dieťaťa a preto sa spisovateľky snažia pochopiť detský svet, vniknúť do ich tajov a snov a prispieť tak k formovaniu detskej osobnosti. Tak sa zrodili aj tieto krásne perličky – poviedky pre deti. Niektoré sú adresované tým najmladším, iné zasa tým pred bránou dospievania. Je to svet, aký nikto z nás starších už nezažije iba ak takto v písanej forme... Je to svet plný úchvatných snov, detských tajov a zázračných putovaní do zeme Čarodejov....

Kniha je spestrená knižnými ilustráciami nášho nebohého ilustrátora Michala Kiráľa, ktoré na zverejnenie pre túto antológiu poskytla jeho manželka a urobila radosť každému kto po nej siahne.

Antológia je pomenovaná podľa knihy Jednozubý úsmev mladej autorky zo Srbska Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej, ktorú v roku 2014 vydalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petroveca.

Knihu si možno zadovážiť v matičnom ústredí v Báčskom Petrovci.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články