Naše kalendáre

Na tohoročnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2016 slovenskí vydavatelia z Báčskeho Petrovca uviedli knižnú novinku - Slovenský svetový kalendár 2017. Je to prvé číslo prvého ročníka budúcej periodickej ročenky. Slovenský svetový kalendár vyšiel pod záštitou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetového združenia Slovákov v zahraničí a ich finančnou podporou, a tiež s finančnou podporou Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Jeho zakladateľom a šéfredaktorom je Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca. Naša najstaršia ročenka – Národný kalendár si zapisuje 96. ročník, úctyhodný vek má aj Ročenka SEAVC v Srbsku, ktorá má za sebou 60 ročníkov a najmladší Pazovský kalendár sa už pýši so 16-ročnou tradíciou. Maďarskí Slováci majú Náš kalendár, ktorý vydáva Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Najnovšie vydania týchto ľudových čítaniek sú už v predaji.

 

Naše kalendáre

 

Naše kalendáre

 

Naše kalendáre

 

Naše kalendáre

 

Naše kalendáre

 

Viac o Slovenskom svetovom kalendári 2017 TU:
http://www.dobrenoviny.sk/c/86246/slovaci-z-bacskeho-petrovca-vydavaju-slovensky-svetovy-kalendar-2017

Viac o Našom kalendári 2017 TU:
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/497-vy-lo-ob-ubene-itanie-slovakov-v-ma-arsku-ro-enka-na-kalendar-na-rok-2017

Tu si možno zalistovať v predvlaňajšej ročenke:
http://www.ecavyu.com/rocenka/pdf/rocenka2013.pdf