Vianoce 2016 – Báčska Palanka

Štedrovečerné oslavy sa v našom cirkevnom zbore začali o 18.hodine. Tohto roku tieto oslavy boli trochu iné a to tým, že sa jasle ktoré mládežníci spoločne urobili, stali aj ústredným bodom v našom chráme a celé oslavy sa točili práve vôkol ich. „Jozef" a „Mária" na samom začiatku služieb Božích spoločne vošli do chrámu a pri vyzváňaní malých zvončekov „Mária" dieťa uložila do jasieľ.

 

Vianoce 2016 – Báčska Palanka

 

Pokračovali slávnostné služby. Na samom začiatku, domáci kňaz Vladimír Grňa pozdravil prítomných a privítal hosti a to predstaviteľa pravoslávnej cirkevnej obce v Báčskej Palanke – farára Stevicu Ilića a asistenta predsedu obce Báčska Palanka - Viliama Slavku.

 

Vianoce 2016 – Báčska Palanka

 

Po kratšom príhovore a po kázni, pri jasliach najprv cirkevný spevokol pod vedením Vladimíra Kováča, zaspieval dve pesničky. Po vystúpení spevokolu, pokračoval spoločný detský a mládežnícky program. Hrané divadielko bolo o narodení Ježiša, o Jozefovi, Márii, pastieroch, kráľoch a o jasliach v chráme. Dej bol prepletaný detskými recitáciami, básňami, hudbou a spevom. Na záver programu, deťom a mládeži boli podelené aj krásne balíky a domáci kňaz zablahoželal všetkým prítomným veselé a požehnané sviatky. Deti a mládež nacvičili Lýdia Čiefová, Drahoslava Čiefová, Alexandra Grňová a Martin Kováč.

 

Vianoce 2016 – Báčska Palanka

 

Vianoce 2016 – Báčska Palanka

 

Vianoce 2016 – Báčska Palanka

 

Na východe s chrámu Božieho mládežníci ponúkali aj časopis „ESTER" a záložky pre Bibliu, či spevník..., ktoré pripravili práve pre tento sviatok. V ňom sa zhrnuté texty, básne, gratulácie a modlitby.

A ako je to už zvykom v našom zbore, po vystúpení z kostola mohol sa vidieť aj ohňostroj, ktorý ožiaril oblohu nad naším chrámom Božím, a všetkým veriacim spestril tohtoročné Vianoce.

 

Martin Kováč

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články