Budú cnosti v budúcnosti?

Kiežby nám bol ponaučením tento príbeh prevzatý z internetu, ktorý uvedieme.

Kiežby nám plamienok sviec v tomto sviatočnom období pomohol porozumieť životu a pochopiť, že nič nie je samozrejmé, ako si najčastejšie myslíme. Že nič netrvá večne a preto sa treba ku svojim blížnym správať s úctou a tak, ako keby spoločný čas, ktorý im darúvame, mohol byť tým posledným.

Požehnané sviatky.

 

Budú cnosti v budúcnosti?

 

Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku:
- Je všetko čo existuje stvorené Bohom?
Jeden zo študentov nesmelo odpovedal:
- Áno je to stvorené Bohom.
- Stvoril Boh všetko? - spýtal sa profesor.
- Áno, pane! - odpovedal študent.
Profesor sa teda spýtal:
- Ak Boh stvoril všetko, to znamená že Boh stvoril aj zlo, ktoré existuje. A vďaka tomuto princípu, naša činnosť určuje nás samotných, Boh je zlo.
Akonáhle to počul študent tak stíchol.
Profesor bol sám so sebou spokojný.
Zrazu zdvihol ruku iný študent:
- Pán profesor môžem Vám položiť otázku?
- Samozrejme, - povedal profesor.
Študent sa postavil a spýtal:
- Existuje chlad?
- Čo je to za otázku, samozrejme že áno, tebe nikdy nebolo chladno?
Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten pokračoval:
- V skutočnosti pane chlad neexistuje, v súlade so zákonmi fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla. Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich energiu na základe prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti či vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku v ktorej ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme popísali to čo cítime v neprítomnosti tepla.
Študent pokračoval:
- Pán profesor, existuje tma?
- Samozrejme že existuje - odpovedal profesor.
- Znovu nemáte pravdu, tma takisto neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka neprítomnosti svetla. Môžeme skúmať svetlo, ale nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť, skúmať lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku v ktorej ju môžeme merať. Tma je iba pojem, ktorý si vytvorili ľudia, aby pomenovali neprítomnosť svetla.
Následne po tom sa mladík spýtal:
- Pane existuje zlo?
Tentokrát profesor neiste odpovedal:
- Samozrejme, vidíme to každý deň, brutalita vo vzťahoch, medzi ľuďmi, trestné činy, násilie, všetko toto nie je nič iné ako prejav zla.
Na to študent odpovedal:
- Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti božskej lásky v srdci človeka. Zlo prichádza vtedy ako keď prichádza tma, alebo chlad - teda v neprítomnosti svetla a tepla a lásky.
Profesor si sadol.
Ten študent bol mladý Albert Einstein.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články