Vyhodnotenie literárnych súťaží časopisov Nový život a Zornička

Dnes napoludnie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade prebiehalo vyhodnotenie literárnych súťaží časopisov Nový život a Zornička, ktoré skorej vypísali Výbor pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum. Odmeny získali: Annamária Boldocká-Grbićová, Mišo Smišek, Jana Domoniová, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Aneta Lomenová, Mária Kotvášová-Jonášová, Zoroslav Spevák, Anna Malková, Mária Vršková a Ján Valent. Po udelení cien Anete Lomenovej odovzdali aj autorské výtlačky jej prvej knižky Náš dedo je huncút.

 

Vyhodnotenie literárnych súťaží časopisov Nový život a Zornička

 

Odborná komisia, ktorá hodnotila práce zaslané na súbeh Nového života a ktorá pracovala v zložení Zdenka Valentová-Belićová, predsedníčka, a členovia Marta Součková a Ladislav Čáni, sa rozhodla udeliť tieto ceny: prvú získala Annamária Boldocká-Grbićová za prozaický príspevok Bezbrehosť, druhú cenu si rovnoprávne rozdelili Mišo Smišek za prózu Kroky a Jana Domoniová za básnický cyklus Prach, kým sa dve tretie ceny dostali Kataríne Mosnákovej-Bagľašovej za báseň Tika – tak a Anete Lomenovej za prozaický text Odtrhnutá z reťaze.

Keď ide o súbeh časopisu pre deti Zornička, tak ten bol vypísaný v dvoch kategóriách, teda za prozaické a osobitne za poetické texty. Odborná komisia, ktorá pracovala v zložení Zuzana Čížiková, predsedníčka, a členovia Katarína Hricová a Martin Prebudila, sa rozhodla udeliť tri ceny najprv za najlepšie prozaické texty: prvú cenu získala naša renomovaná spisovateľka pre deti Mária Kotvášová-Jonášová za prácu Otec rytier a mama dračica, druhá sa dostala Zoroslavovi Spevákovi za prózu Naháňačka s papučami, kým tretiu cenu si prebrala Anna Malková za prozaický text Nedokončená rozprávka.

V kategórii poézie súbehu časopisu pre deti Zornička prvú cenu získal Zoroslav Spevák: za veľmi dobrú báseň Vykukol mi palec, druhú Mária Vršková za báseň Tajomstvo za domom a tretia cena bola udelená Jánovi Valentovi za básnickú skladbu Dáždnik, čo sa dažďa bál.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články