Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

„Kristova láska nás pobáda k zmiereniu" – tak znie názov tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa začal 18. a potrvá do 25. januára. Tentoraz sa ekumenický týždeň upriamuje na protestantstvo a zameria sa na 500. výročie reformácie. Zajtra, 25. januára, na Pavla, toto podujatie uzavrie ekumenická slávnosť – vešpery, ktorým bude v Bazilike sv. Pavla za hradbami v Ríme o 17.30 hod predsedať pápež František. Cirkev si v ten deň tiež pripomína obrátenie sv. Pavla apoštola. Dávne rozdelenia v kresťanskom svete by nás mali poučiť a podnecovať ku hľadaniu vzájomnej blízkosti.

 

V rámci ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Selenči v evanjelickom kostole  v nedeľu  usporiadali ekumenické bohoslužby (Foto Evanjelická cirkev a.v. Selenča)

 

V rámci ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Selenči v evanjelickom kostole  v nedeľu  usporiadali ekumenické bohoslužby (Foto Evanjelická cirkev a.v. Selenča)

 

V rámci ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Selenči v evanjelickom kostole  v nedeľu  usporiadali ekumenické bohoslužby (Foto Evanjelická cirkev a.v. Selenča)

 

V rámci ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Selenči v evanjelickom kostole v nedeľu usporiadali ekumenické bohoslužby (Foto Evanjelická cirkev a.v. Selenča)

 

V evanjeliovej výzve „aby všetci boli jedno" treba chápať želanie Ježiša Krista utvárať a žiť jednotu.

V teologicko-pastoračnom úvode, ktorý pripravila pracovná skupina kresťanských cirkví v nemeckom Wittenbergu sa uvádza, že to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala výber citátu z Druhého listu Korinťanom za tému tohto roku.

K začiatku týždňa Modlitieb za jednotu kresťanov vydali spoločné posolstvo predstavitelia kresťanských cirkví v Európe. Text s nadpisom „Zmierenie – ženie nás Kristova láska" podpísali kardinál Angelo Bagnasco ako predseda Rady európskych biskupských konferencií a anglikánsky biskup Rev. Christopher Hill za Konferenciu európskych cirkví. Okrem iného píšu:
„Dejiny kresťanstva v Európe sú poznačené smutnými obdobiami rozdelenia, vzájomného odsudzovania, ba i násilia. Keď sa viaceré cirkvi pripravujú pripomenúť si 500. výročie počiatkov protestantskej reformácie, znovu nám to pripamätáva našu zložitú minulosť. Vybaviť si tieto udalosti a konfrontovať sa s našou históriou je vzácnou príležitosťou na obnovenie nášho záväzku uzdravovať rany a prekonávať rozdelenia. Obraciame sa na Krista, ktorý zmieruje všetkých ľudí a celé tvorstvo s Bohom, aby nás viedol v tejto práci. V pokornej vďačnosti za tento dar pracujeme na zmierení slovom i skutkom."

Zdroj: http://sk.radiovaticana.va
https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2017.pdf

 

kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články