Z prvého listu apoštola Pavla Korinťanom – skúmajte zrelosť svojej lásky

Dnes je Pavla

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal - nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.

Láska nikdy neprestane.

Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Odteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.

Písmo sväté, 1.list apoštola Pavla Korinťanom 13.kapitola od 1. po 13 verš, Hymnus lásky

 

Komentárov  

0 #1 RE: Z prvého listu apoštola Pavla Korinťanom – skúmajte zrelosť svojej láskyx 2017-01-26 12:08
Skvelá Hymna lásky, ktorú storočia nezmenšujú. Ba naopak. Avšak, vo verše 5. text: " nie je sebecká" sa prekladá aj ako " nežiada svoje", "nehľadá svojho vlastného", " nehledá svých věcí" atd. ?! A to znamená že láska sa stráca keď "matematika" nastupuje a pokrokuje ? A koľko si, nedbajúc na výstrahy Písma, dráždime dietky práve takým "počítaním" ?
Apoštol národov poznal Zakon. Ako dnes znie . " Kto šetrí prút, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá." (Príslovia , Prov. 13.24) ? - "Násilie" ?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články