Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku vyzývajú navrhovať resp. uchádzať sa o Cenu Ondreja Štefanka a zúčastniť sa na medzinárodnej vedeckej konferencii: Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov. Prezentované práce prinášajúce informácie o významných osobnostiach (z oblasti kultúry, vedy, spoločenského, politického a hospodárskeho života atď.), ktoré pozitívne poznačili slovenskú Dolnú zem a obohatili Slovensko činnosťou slovenských dolnozemských osobností vyjdú v zborníku. Návrhy na Cenu Ondreja Štefanka treba zaslať najneskôr do 10. februára 2017 (mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) a prihlášky na konferenciu do 15. februára 2017. Konferencia s udelením Ceny sa uskutoční v dňoch 17. –18. marca 2017 v Nadlaku, Rumunsko.

 

Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov

 

Vedecká konferencia Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov sa zameriava na päť okruhov problémov:

1. Národopisný, etnografický a kultúrno-antropologický výskum kultúry dolnozemských Slovákov (výskumy, bádatelia, štúdie, monografie, vedecké syntézy, konferencie, zborníky); preskúmané oblasti (tematické a teritoriálne); „biele miesta" vo výskume, metodike a mapovaní stavu doterajšieho národopisného výskumu; priority a perspektívy výskumu; aktuálnosť záverov jednotlivých segmentov výskumu v reflexii záverov jednotlivých výskumov (historické, autorské atď.);

2. Aktuálne príspevky národopisného výskumu a jeho výsledky (súčasné etnokultúrne tradície; minoritné kultúrne inštitúcie a organizácie; rodinné a kalendárne obyčaje; etnokultúrne špecifiká; využívanie a manažment etnokultúry; kultúra dolnozemských Slovákov ako hodnota, produkt);

3. Národopisné prvky v umení dolnozemských Slovákov: využitie národopisných výskumov (odborných, amatérskych, súkromných) v umeleckých prejavoch v jednotlivých druhoch umenia – opisy, záznamy, prezentácia, využívanie prvkov národopisného charakteru a kontextu v literatúre, dráme, divadle, výtvarných umeniach, hudbe, filme atď.;

4. Analýza diel, portréty umelcov, jednotlivé obdobia s akcentom na využívanie a funkciu národopisných prvkov v ich dielach (napr. O. Štefanko, bratia Molnárovci, P. Bujtár, J. Dolnozemský, P. Závada, Čajakovci, VHV, Paľo Bohuš, J. Labáth, ochotnícke divadlo na Dolnej zemi, K. M. Lehotský, kovačickí insitní maliari, Zuzka Medveďová, M. Kmeť, E. Klobušický, J. Makan);

5. Umenovedná reflexia autorov a diel s akcentom na národopisný aspekt (J. Kmeť, P. Andruška, M. Harpáň, S. Boldocký, D. M. Anoca, J. Kišgeci, V. Valentík, L. Čáni, K. Maruzsová Šebová atď.).

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články