2017 Luther – muž reformácie

Pri príležitosti 500. výročie reformácie, ktorú oslavujeme v tomto roku, vydavateľstvo Tranoscius z Liptovského Mikuláša vydalo nástenný evanjelický kalendár na rok 2017 Luther – muž reformácie. Na obálke je maliar Lucas Cranach st., ktorý ukazuje Martinovi Lutherovi maľbu ruže. Oboch mužov – reformátora a maliara – spájalo nielen náboženské presvedčenie ale aj hlboké priateľstvo. A tá takzvaná Lutherova ruža, ktorú držia v ruke, známa aj ako Lutherova pečať alebo Lutherov erb, je najznámejší symbol luteranizmu. Martin Luther sa osobne pričinil k vzniku tohto symbolu, ktorý pre neho vytvoril Lucas Cranach st.

 

2017 Luther – muž reformácie

 

2017 Luther – muž reformácie

 

Luteranizmus je protestantský smer založený v 16. storočí, roku 1517 (reformácia) a za svoje východisko považuje teológiu Martina Luthera. Cirkev spadajúca pod tento smer sa nazýva luteránska cirkev. Príslušník luteranizmu alebo luteránskej cirkvi sa nazýva luterán. Podkladom viery a učenia je Biblia a ospravedlnenie človeka z hriechov je možné jedine vierou.

 

2017 Luther – muž reformácie

 

2017 Luther – muž reformácie

 

Lutherova ruža je oficiálnym symbolom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a tiež aj Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku.

Tu je symbolický význam jednotlivých častí Lutherovej ruže:

„Najprv je to čierny kríž v srdci, ktorý má svoju prirodzenú farbu. Kríž nás má stále upomínať, že viera v Ukrižovaného nás robí blahoslavenými. Lebo keď sa verí zo srdca, tak je to spravodlivé. Takéto srdce stojí uprostred bielej ruže, lebo biela je farbou anjelov. Táto ruža stojí v nebovomodrom poli, pretože taká radosť v duchu a vo viere je počiatkom budúcej nebeskej radosti. V tomto poli je zlatý prsteň, pretože taká blaženosť v nebi trvá večne a neobsahuje ju nijaká zem a je vzácna nad všetky radosti a ako zlato je najdrahší a najvzácnejší kov..." – uvádza sa to na druhej strane nástenného kalendára 2017 Luther – muž reformácie.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

-1 #2 RE: 2017 Luther – muž reformáciep. 2017-02-09 12:53
Citovanie Michael Milec:
...." Škoda iba že sa z jeho poznania cirkevné hnutie neoddelilo moc od kaloickejo a tým ľudia nasledujú cirkevnictvo namiesto źiveho Krista,
"
- To by naozaj bolo "moderné" . Udajne, aj v islame každý, sám sebe môže byť - "farárom" ?!
A vyznanie (symbol) viery by v takom názore potrebovalo aspoň jedno "ne(verím)" ako "doplnok" ? Vysokomyseľnosť a bludárstvo rada idu spolu ?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #1 RE: 2017 Luther – muž reformácieMichael Milec 2017-02-08 23:14
Martin Luther ako hriešnik hľadalppkoj s Bohom a istotu večného života. Našiel ju veriac vo vykupiteľskú smrť Jeziša Krista na Golgotskom kríži a v Jeho víťazoslavnom zmŕtvychvstaní, Začal veriť a pokračoval snažiac sa žiť spravodlivým životom pomocou Ducha Božej prítomnosti s ním a v ňom... Povedal by som že cestou za Kristom a s Kristom akou kráčal Luther, je dobre pre každého z nás ostať verným až do konca. Škoda iba že sa z jeho poznania cirkevné hnutie neoddelilo moc od kaloickejo a tým ľudia nasledujú cirkevnictvo namiesto źiveho Krista,
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články