Spomaľovací prah, retardér

Spomaľovací prah (iné názvy: retardér, ležiaci policajt, srbsky: ležeći policajac, chorvátsky aj uspornik...) je umelo zvýšené miesto na pozemnej komunikácii, ktorého cieľom je donútiť vodiča vozidla k pomalej jazde. Priečne spomaľovacie prahy sa používajú najmä na komunikáciách v obytných štvrtiach, najmä v blízkosti škôl či prechodov pre chodcov. Ich prínos je však kontroverzný, keďže výrazne zvyšujú opotrebenie vozidiel a zvyšujú tiež aj znečistenie životného prostredia.

 

V Kulpíne sú spomaľovacie prahy inštalované v blízkosti školy, avšak vodičov nepríjemne prekvapia aj na vstupoch, či výjazdoch z dediny

 

V Kulpíne sú spomaľovacie prahy inštalované v blízkosti školy, avšak vodičov nepríjemne prekvapia aj na vstupoch, či výjazdoch z dediny

 

Brzdenie a zrýchľovanie produkuje viac škodlivých emisií do ovzdušia, pri brzdení a odieraní pneumatík o asfalt vzniká viac pevných častíc a sadzí. Britský Národný inštitút pre zdravie a sociálnu starostlivosť NICE tvrdí, že každý rok sa znečistenie ovzdušia podpíše pod 25 000 úmrtí len v Británii (infarkt, mozgová príhoda, astma a ochorenia dýchacích ciest).

Na podobný aspekt už v roku 2001 upozorňovalo aj britské Laboratórium dopravného výskumu (TRL). V tom čase išlo o najkomplexnejší výskum vplyvu zariadení na spomalenie rýchlosti na emisie vozidiel. Zo štúdie vyplynulo, že po inštalácii retardérov sa emisie oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého benzínových áut zvýšili v priemere o 20 až 60 percent, emisie pevných častíc a oxidov dusíka dieselov o 30 percent. TRL v závere štúdie odporúča, aby zodpovedné orgány pri úvahách o spomalení premávky brali do úvahy aj tento aspekt, a to predovšetkým v oblastiach s výrazným znečistením ovzdušia. V opačnom prípade sa stane, že za nižšiu nehodovosť zaplatíme vysokú cenu.

 

Spomaľovací prah, retardér

 

U závislosti od ohraničenia rýchlosti na určitej časti cesty, ležiaci policajti môžu byť nasledujúcich dimenzií:
a) do 50 km/h, výška 3 cm, šírka od 60 cm
b) do 40 km/h, výška 5 cm, šírka od 90 cm
c) do 30 km/h, výška 7 cm, šírka od 120 cm

Tip a) i b) záväzne musia byť urobené z modulárnych elementov, z gumy alebo plastickej hmoty a tip c) môže byť aj z asfaltu.

U nás sa na cestách, kde je rýchlosť ohraničená na 40 alebo 50 km/h, neuctievajúc predpisy a montujú sa spomaľovacie prahy určené pre parkoviská, čiže pre rýchlosť 15 km/h a to iba preto, že sú tie najlacnejšie.

Zdroj:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spoma%C4%BEovac%C3%AD_prah
https://autobild.cas.sk/clanok/212469/retardery-vraj-ochranuju-nase-zivoty-je-to-omyl/
http://www.b92.net/automobili/aktuelno.php?yyyy=2016&mm=08&nav_id=1161899

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články