Jarabice vymizli, zajacov ubúda, líšok pribúda...

Vlani kulpínski poľovníci vysadili iba zo tisíc stromčekov, kým v rokoch pred pozemkovou úpravou vysádzali až sedemkrát viac, čiže okolo sedemtisíc ročne. Pri komasácii boli zničené všetky remízy, ktoré pridelili novým majiteľom, takže v chotári nezostalo miesta pre žiadnu rozptýlenú zeleň. „My vôľu do roboty máme, aj desaťtisíc stromov by sme mohli vysadiť, zabezpečili by sme si aj sadenice, ale nemáme pozemok, kde by sme zeleň posadili. Očakávali sme, že nám po komasácii dajú nejaké pozemky piatej, šiestej triedy, nemuselo to byť prevedené do nášho vlastníctva, mohlo zostať štátnym majetkom, veď aj divina je štátnym majetkom, my by sme sa o tie pozemky starali a vysadili ich zeleňou, aby sa divina mala kde zdržiavať," povedal na včerajšej výročnej schôdzi predseda kulpínskych poľovníkov Branislav Plachtinský a upozornil, že je v celej Báčskopetrovskej obci alarmujúco nízke zastúpenie zelene. Podľa jeho slov zeleň zaberá iba asi jedno percento plôch a malo by jej byť okolo 15 percent.

 

Foto: Katarína Pucovská

 

Foto: Katarína Pucovská

 

Foto: Katarína Pucovská

 

Výročná schôdza prebiehala v poľovníckom dome v Kulpíne a po uvítacích slovách predsedu spolku Bažant/Fazan Branislava Plachtinského správu Komisie na chov a ochranu diviny podal Miroslav Stupavský a finančnú správu Andrej Širka. Na schôdzi sa zúčastnili aj predstavitelia z priateľského združenia zo Slovenska Jaroslav Kríž a kulpínsky rodák Pavel Danko. Hostia venovali kulpínskemu združeniu krásnu trofej daniela. Daniel je príbuzný jeleňovi a hlavným znakom tohto druhu sú parohy, ktoré sú pri koreni oblé, dvojvetvové a hore sa rozširujú do predĺženej lopatky s výbežkami na okraji.

 

Foto: Katarína Pucovská

 

Foto: Katarína Pucovská

 

Foto: Katarína Pucovská

 

Podľa správy prečítanej na včerajšom výročnom zhromaždení, jarabica vymizla z našich chotárov, zajacov ubúda, líšok pribúda a na tieto naše rovinaté priestranstvá sa už aj šakal dostal. Dôvodom takejto situácie sú predovšetkým agrotechnické opatrenia. Chemické postreky otrávia nielen burinu, ale aj divú zver a tam kde jeden druh vymizne, otvára sa priestor pre druhý. Počet líšok pomerne rýchlo narastá a vlani v kulpínskom lovnom revíri ich zostrelili až 55, kým v nie tak dávnej minulosti ten počet býval 10-12 ročne. Kulpínski lovci zastrelili aj dvoch šakalov. Vtáčia chrípka bola prítomná aj na tomto území a to hlavne na labutiach. V kulpínskom lovisku našli jednu zahynutú labuť, ale analýza potvrdila, že ona nebola nakazená vtáčou chrípkou.

 

Foto: Katarína Pucovská

 

Foto: Katarína Pucovská

 

Foto: Katarína Pucovská

 

Foto: Katarína Pucovská

 

O tom, ale aj problematike v súvislosti so zákonnými predpismi, sťaženou procedúrou pri získaní povolenia vlastniť zbraň, nezáujme mladých o poľovníctvo a ďalšom hovorili členovia kulpínskeho poľovníckeho spolku Bažant/Fazan na včerajšom výročnom zasadnutí. Po schôdzi nasledoval voľný rozhovor a nechýbal ani výborný srnčí paprikáš.

Spolok pôsobí v rámci obecného Loveckého združenia „Petrovec" a spravuje poľovníckym revírom číslo 3 ktorý má 3.500 ha lovno-hospodárskej plochy. Kulpínski poľovníci prví vo Vojvodine založili lovno-turistickú organizáciu. Týmto spôsobom rozšírili svoju činnosť aj na lovnú turistiku.

O spolku viac TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/spolky-a-kluby/polovnicky-spolok-fazan

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články