Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa je poslednou predveľkonočnou a zároveň poslednou pôstnou nedeľou. Začína sa ňou najdôležitejší týždeň v roku - veľkonočný týždeň, známy pod názvami Tichý alebo Veľký týždeň. V evanjelických kostoloch sa liturgia začína predspevom: „Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. A vydajú ho pohanom, odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych." Kristus v Kvetnú nedeľu so slávou vstupuje do Jeruzalema, ale už o pár dní ho odsúdia ako zločinca a ukrižujú. Táto nedeľa tak poukazuje aj na to, v akej tesnej blízkosti stoja dve také odlišné zvolania: Hosana! a Ukrižuj! Svedčí to zároveň aj o rozpoltenosti človeka. Čiže dnes, v Kvetnú nedeľu, dav zvoláva na slávu Ježiša HOSANA! a o pár dní, na Veľký piatok už bude volať UKRIŽUJ! Protiklad najhlbšej úcty a najpodlejšieho pokrytectva. Možno však predsa tým najhlbším odkazom celého tohto nanajvýš významného obdobia pre každého kresťana je: Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.

 

Kvetná nedeľa v Selenči v katolíckom kostole (Foto: Robert Kaňa)

 

Kvetná nedeľa v Selenči v katolíckom kostole (Foto: Robert Kaňa)

 

„Pre obdobie pôstu sú príznačné smutné farby, ako v liturgii tak aj v ľudovom odievaní. Tak bolo v minulosti a tak je to dodnes. Aj napriek tomu, selenčské dievky si od pradávna na Kvetnú nedeľu do kostola obliekajú pestré kašmerínové sukne a vyšívané oplecká a zástery. Kvetinové vzory na kašmeríne, zásterách a opleckách mali symbolizovať kvety, palmy a ratolesti, ktoré ľudia hádzali pred Ježiša pri slávnostnom vstupe do Jeruzalema. Bola to jediná nedeľa počas pôstu, kedy sa mohli dievky parádiť," vysvetľuje Patrik Rago z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

„V súčasnosti je v Selenči pekným zvykom, že sa na Kvetnú nedeľu na katolíckom konci dediny dievčatá a chlapci obliekajú do pestrých krojov a tak dnešnému sviatku dávajú ešte slávnostnejší ráz," – ozrejmuje Patrik Rago, ktorý vo vlastnej súkromnej zbierke v Selenči zachováva mnohé autentické ľudové predmety, od ľudového kroja, odevu, až po nábytok.

Aj v Starej Pazove na Kvetnú nedeľu dievčatá - „paničky" idú do kostola vyparádené v slovenskom staropazovskom kroji, s pártou na hlave ako mladuchy. Sú to dievčatá predškolského a mladšieho školského veku.

 

"Paničky" zo Starej Pazovy v evanjelickom kostole (Foto: Ana Kukučka Jašo‎)

 

"Paničky" zo Starej Pazovy v evanjelickom kostole (Foto: Ana Kukučka Jašo‎)

 

Dnes v rumunskom Nadlaku (Foto: ECAV Nadlak)

 

Dnes v rumunskom Nadlaku (Foto: ECAV Nadlak)

 

Dnešná Kvetná nedeľa v Iloku v Chorvátsku (Foto: Dušan Saják)

 

Dnešná Kvetná nedeľa v Iloku v Chorvátsku (Foto: Dušan Saják)

 

Predveľkonočný koncert včera usporiadali aj v Pilíši v Maďarsku (Foto: Vasvári Márti)

 

Predveľkonočný koncert včera usporiadali aj v Pilíši v Maďarsku (Foto: Vasvári Márti)

 

Kvetná nedeľa je pašiová a v kresťanských chrámoch pokračuje čítanie pašií o utrpení Ježiša Krista, ktoré sa začalo počas predchádzajúcej nedele – Smrtnej nedele. Táto šiesta nedeľa v 40-dňovom pôstnom období sa nazýva ešte aj „palmová" podľa palmových ratolestí, ktorými ľudia vystielali cestu Ježišovi prichádzajúcemu do Jeruzalema a zvolávali na Jeho slávu Hosana! Po nej už nasleduje Tichý týždeň. V priebehu tohto najsmutnejšieho obdobia, počas ktorého vrcholí pôst, sa kresťania sústreďujú na nábožné rozjímania a kajúcne modlitby. Spoveďou a účasťou na Večeri Pánovej sa vyznávajú zo svojich hriechov a veria v ich odpustenie.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články