Literárne snemovanie 2017

Keď sa vlani na 60. Literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci zhromaždili najvyšší predstavitelia spisovateľských združení Srbska a Slovenska, Matice srbskej, matičnej bibliotéky a Srbského národného divadla v Novom Sade, ako aj ďalší významní hostia, to sa mohlo pripísať jubileu. Keď sa to však zapakovalo aj tohto roku, to už svedčí o mostoch, ktoré sa bedlivo budujú medzi dvoma krajinami a dvoma literatúrami. K ich upevneniu prispela aj téma tohtoročného snemovania: Slovensko-srbské literárne styky. Osobitná časť zhromaždenia patrila jubilantom: Pavlovi Grňovi (80), Márii Kotvášovej Jonášovej (60) a Kataríne Hricovej (50), ako hosťovi zo Slovenska, čestnému predsedovi Spolku slovenských spisovateľov Jaroslavovi Rezníkovi (75). Úvodom Annamárii Boldockej Grbićovej udelili Cenu časopisu Nový život za rok 2016.

 

Annamária Boldocká Grbićová

 

Annamária Boldocká Grbićová

 

Prítomných privítala Zdenka Valentová-Belićová, šéfredaktorka časopisu Nový život

 

Prítomných privítala Zdenka Valentová-Belićová, šéfredaktorka časopisu Nový život

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

 Literárne snemovanie 2017

 

Pozdravné príhovory predniesli Anna Medveďová, riaditeľka gymnázia Jána Kollára, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Nebojša Kuzmanović, zástupca pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra.

 

Literárne snemovanie 2017

 

Cenu Nového života za rok 2016 zdôvodnil predseda komisie Michal Ďuga (členky: Anna Vršková a Katarína Mosnáková Bagľašová) a laureátke Annamárii Boldockej Grbićovej cenu odovzdal Vladimír Valentík. Ocenenie si zaslúžila za esej Tušta i tma a prózou Kto sa bojí červeného?

Cenu venujem Samuelovi Boldockému, ktorý ma naučil o sile slova a Márii Boldockej, ktorá stála a stojí za tou silou. Povedala Annamária Boldocká Grbićová, ktorá prózu Kto sa bojí červeného? napísala k 110. výročiu narodenia učiteľky Márie Vadnalovej rod. Boldockej a možno si ju prečítať na záver článku o tejto učiteľke TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/8787-kto-sa-boji-cerveneho.

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Miroslav Bielik nanajvýš pozitívne hodnotí spoluprácu a literárne mosty medzi Srbskom a Slovenskom. Budujú ich zvlášť Miroslav Demák a Martin Prebudila, ktorých označil za konzulov slovensko- srbskej spolupráce. Predseda Spolku slovenských spisovateľov je názoru, že sú tie mosty dobrým príkladom, ako sa slovensko- srbská a srbsko- slovenská spolupráca môžu upevňovať aj za účasti menšín a za pomoci literatúr.

Nebojša Kuzmanović podčiarkoval historicky dlhé a pevné väzby medzi Srbmi a Slovákmi. O jeho výskume srbsko-slovenských vzťahov TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/9780-srbsko-slovenske-kulturne-vaezby

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Referáty k téme o Slovensko-srbských literárnych stykoch predniesli Dragan Stanić, predseda Matice srbskej, Radomir Andrić, predseda Spolku spisovateľov Srbska, Zoran Đerić, riaditeľ Srbského národného divadla v Novom Sade, Miroslav Aleksić, Miroslav Demák, Ľudmila Berediová Stupavská, Miroslav Bielik, Martin Prebudila, Boris Brendza, Marína Šimáková Speváková a Zdenka Valentová Belićová. O jubilantoch hovorili Zuznana Čížiková, Zoroslav Spevák a Martin Prebudila.

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie 2017

 

Literárne snemovanie organizuje Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM. Snemovanie prebiehalo v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články